Vårt ekonomiska ansvar

Vasakronan utgör en del av AP-fondernas placeringar och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Uppdraget från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastigheter som kan komma nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor.

Vi tar vårt ekonomiska ansvar på flera sätt:

  • Vi ska leverera den avkastning som våra ägare förväntar sig att få
  • Vi ska redovisa vår ekonomiska ställning på ett öppet, tydligt och relevant sätt
  • Vi ska betala lagstadgade avgifter och skatter
  • Vi ska sköta våra finansiella åtaganden och ouppklarade affärer till leverantörer, långivare och medarbetare.

Det övergripande långsiktiga finansiella målet är:
Avkastningen ska, i förhållande till risken, vara högre än den avkastning som våra ägare kan få från jämförbara placeringsalternativ. Läs mer om våra mål och strategier här.

För att klara vårt uppdrag måste vi skapa värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av fastigheterna, kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet, det vill säga att vi köper och säljer fastigheter. Strategin bygger på att vi har attraktiva fastigheter som motsvarar marknadens efterfrågan, står för ett gott värdskap, är det givna förstahandsvalet för alla som söker lokaler och har engagerade och motiverade medarbetare.

Vi följer Stockholms­börsens regler för informationsgivning samt övriga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Det gör vi, trots att Vasakronan AB (publ) är ett onoterat bolag, eftersom en viss del av vår finansiering sker genom kapitalmarknaden, via obligationer inregistrerade vid OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). Det betyder att Vasakronan ska lämna relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information till alla intressenter. Information som bedöms påverka värderingen av företaget ska publiceras utan dröjsmål. Läs mer om vår finansiering här.