Vår vision om den goda staden förutsätter ett hållbart samhälle

Vasakronan vill bidra till ett samhälle där alla företag tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Därför jobbar vi tillsammans med medarbetare, hyresgäster och andra intressenter. Vi tror nämligen på samarbete och att vi tillsammans med bland andra våra kunder och leverantörer når större effekt än om vi driver varje fråga var och en för sig.

Vårt hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN:s Global Compact, tio principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Vi har dessutom två uppförandekoder – en för medarbetare och en för leverantörer – som våra anställda och leverantörer ska följa.

Vasakronans hållbarhetsredovisning
Vår hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) version G4. Eftersom Vasakronans hållbarhetsarbete är en naturlig del av verksamheten är hållbarhetsrapporteringen integrerad i Vasakronans årsredovisning. Som ett komplement till presentationen i årsredovisningen finns information om hur vi styr, målsätter och följer upp vårt hållbarhetsarbete under Finansiell info & GRI.

Är du nyfiken på tidigare års redovisningar av vårt hållbarhetsarbete så hittar du dem här.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete kan du kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell på mejl: anna.denell@vasakronan.se eller telefon: 08-566 205 81.

Whistleblower – det ska gå rätt till
Vi motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta. Antingen till Vasakronans egen compliance officer eller till företagets externa visslarfunktion. Den externa visslarfunktionen är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Så här gör du en anmälan:

Gör en anmälan till compliance officer, Sheila Florell
I kommunikationen med compliance officer gäller så kallad meddelarfrihet. Det innebär att compliance officer har tystnadsplikt om vem som är informationsgivare. Du når Sheila Florell på mejl: Sheila.Florell@vasakronan.se eller telefon: 08-566 205 56.

Gör en anmälan till Interaktiv Säkerhet
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post.
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
“Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg