Visar 40 artiklar
2021-04-28

Vasakronans delårsrapport januari – mars 2021

Vasakronans delårsrapport januari - mars 2021

Läs mer
2021-02-04

Vasakronan’s year-end report 2020

Läs mer
2021-02-04

Vasakronans Bokslutskommuniké 2020

Läs mer
2021-01-19

Ny ledamot i Vasakronans styrelse

Ny ledamot i Vasakronans styrelse

Läs mer
2020-11-04

Vasakronans delårsrapport januari-september 2020

Vasakronans delårsrapport januari-september 2020

Läs mer
2020-06-18

Frida McDavitt Wallin tilldelas Vasakronans stipendium till Konstfackelev

Frida Wallin tilldelas Vasakronans stipendium till Konstfackelev

Läs mer
2020-05-04

Vasakronan’s interim report January–March 2020

Vasakronan has stable footings in turbulent times

Läs mer
2020-05-04

Vasakronans delårsrapport januari-mars 2020

Vasakronan står stabilt i en orolig tid  

Läs mer
2020-03-27

Vasakronan’s Board withdraws the dividend proposal

Vasakronans styrelse återtar utdelningsbeslut

Läs mer
2020-03-27

Vasakronans styrelse återtar utdelningsbeslut

Vasakronans styrelse återtar utdelningsbeslut

Läs mer
2020-01-30

Vasakronans bokslutskommuniké 2019

Årets resultat 14 miljarder kronor  

Läs mer
2020-01-30

Vasakronan’s year-end report 2019

Profit for the year was SEK 14 billion

Läs mer
2019-10-30

Vasakronan interim report January–September 2019

Successful lettings during the quarter

Läs mer
2019-10-30

Vasakronans delårsrapport januari-september 2019

Framgångsrik uthyrning under kvartalet

Läs mer
2019-09-05

Nya styrelseledamöter i Vasakronans styrelse

Mikael Angberg, chef kapitalförvaltning på Första AP-Fonden har valts in som ordinarie styrelseledamot i styrelsen för Vasakronan.

Läs mer
1 2 3