Vision och ansvar

Vasakronan vill bidra till ett samhälle där alla företag tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Därför jobbar vi tillsammans med medarbetare, hyresgäster och andra intressenter. Vi tror nämligen på samarbete och att vi tillsammans med bland andra våra kunder och leverantörer når större effekt än om vi driver varje fråga var och en för sig.

Här kan du läsa mer om de värderingar som präglar vår verksamhet, vilket ansvar vi tar, men även mer om våra visioner, hur vår affärsidé ser ut och hur vi styrs.