Sekretess

I det avtal ni har med Vasakronan finns skrivet vad som gäller sekretess kring uppgifter och handlingar.

Om du är konsult och i din roll får access till Vasakronans IT-miljö, men inte har ett formellt anställningsavtal hos Vasakronan, ska du signera en sekretessförbindelse. Vasakronans IT-support ansvarar för att sekretessförbindelsen skickas ut i samband med att ett konto skapas. Därefter ansvarar Vasakronans interna projektledare för att sekretessförbindelsen undertecknas och skickas tillbaka till IT-support.

För frågor kring sekretess generellt ska du vända dig till Vasakronans inköpsavdelning. Har du frågor om sekretess kring Vasakronans IT-miljö ska du vända dig till IT-support eller Vasakronans interna projektledare.