För entreprenörer

Här hittar du länkar till dokument för våra entreprenörer.

Länk till Generella ordnings- och skyddsregler

Länk till Generella administrativa föreskrifter för entreprenad

Länk till Miljöprogram för entreprenader

Länk till Riskarbeten, arbeten med särskild risk enligt AFS 2008:16

Länk till Instruktion för Ramavtalsentreprenörer.