Riktlinjer och insyn

Vasakronans hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN:s Global Compact, tio principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Vi har dessutom två uppförandekoder – en för medarbetare och en för leverantörer – som våra anställda och leverantörer ska följa.

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer och våra förväntningar på dig som leverantör. Dessutom beskrivs hur vi agerar vid kris eller olyckor och hur vi gör det enkelt för en visselblåsare att dela med sig av sin oro.