Processen för Fastighetsutveckling

Processen Fastighetsutveckling är en av Vasakronans tre kärnprocesser (Transaktioner, Fastighetsutveckling och Fastighetsförvaltning).

Information om delprocesserna i kärnprocessen Fastighetsutveckling finns i RITA under fliken Vasakronans projektmallar.