Arbetssätt och stödsystem

För oss på Vasakronan är kommunikation en avgörande faktor för att bygga hållbara relationer med våra hyresgäster. Som leverantör förväntas du kunna möta våra kunder på samma sätt när du uppför uppdrag för oss. För att du ska lyckas med det har vi en mängd olika kontaktytor och stödsystem som ska hjälpa dig på traven.

Här kan du få mer vägledning om hur du förväntas agera och vilka stödsystem som vi tror att du kan dra nytta av. Här finns även information som du som leverantör har nytta av i ditt arbete och i dialogen med Vasakronan.