Kalendarium

Bokslutskommuniké 2017  1 feb 2018
Årsredovisning 2017 Mars 2018
Delårsrapport jan-mars 3 maj 2018
Delårsrapport april-juni 11 juli 2018
Delårsrapport juli-sept 8 nov 2018
Bokslutskommuniké 2018 31 jan 2019

Om du har frågor kring kalendariet är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell, projektledare på kommunikationsavdelningen.