Kreditanalyser

Kvartalsrapporter Q3 2017
Kreditanalys Q3 2017 av Danske Bank

Kvartalsrapporter Q2 2017
Kreditanalys Q2 2017 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2017 av Handelsbanken

Kvartalsrapporter Q1 2017
Kreditanalys Q1 2017 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2017 av SEB

Kvartalsrapporter Q4 2016
Kreditanalys Q4 2016 av SEB
Kreditanalys Q4 2016 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2016
Kreditanalys Q3 2016 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2016 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2016 av Nordea

Kvartalsrapporter Q2 2016
Kreditanalys Q2 2016 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2016 av Swedbank
Kreditanalys Q2 2016 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2016 av SEB
Kreditanalys Q2 2016 av Nordea
Kreditanalys Q2 2016 av DNB

Kvartalsrapporter Q1 2016
Kreditanalys Q1 2016 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2016 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2016 av SEB
Kreditanalys Q1 2016 av Nordea
Kreditanalys Q1 2016 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q4 2015
Kreditanalys Q4 2015 av Nordea
Kreditanalys Q4 2015 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2015 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2015 av Swedbank
Kreditanalys Q4 2015 av SEB

Kvartalsrapporter Q3 2015
Kreditanalys Q3 2015 av Nordea
Kreditanalys Q3 2015 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2015 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2015 av Swedbank
Kreditanalys Q3 2015 av SEB

Kvartalsrapporter Q2 2015
Kreditanalys Q2 2015 av Nordea
Kreditanalys Q2 2015 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2015 av Swedbank
Kreditanalys Q2 2015 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2015 av SEB

Kvartalsrapporter Q1 2015
Kreditanalys Q1 2015 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2015 av Nordea
Kreditanalys Q1 2015 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2015 av SEB
Kreditanalys Q1 2015 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q4 2014
Kreditanalys Q4 2014 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2014 av Nordea
Kreditanalys Q4 2014 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2014 av SEB
Kreditanalys Q4 2014 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2014
Kreditanalys Q3 2014 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2014 av Nordea
Kreditanalys Q3 2014 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2014 av SEB
Kreditanalys Q3 2014 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q2 2014
Kreditanalys Q2 2014 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2014 av Nordea
Kreditanalys Q2 2014 av SEB
Kreditanalys Q2 2014 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2014 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q1 2014
Kreditanalys Q1 2014 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2014 av Nordea
Kreditanalys Q1 2014 av SEB
Kreditanalys Q1 2014 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2014 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q4 2013
Kreditanalys Q4 2013 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2013 av Nordea
Kreditanalys Q4 2013 av SEB
Kreditanalys Q4 2013 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2013 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2013
Kreditanalys Q3 2013 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2013 av Nordea
Kreditanalys Q3 2013 av SEB
Kreditanalys Q3 2013 av Handelsbanken

Kvartalsrapporter Q2 2013
Kreditanalys Q2 2013 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2013 av Nordea
Kreditanalys Q2 2013 av SEB
Kreditanalys Q2 2013 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2013 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q1 2013
Kreditanalys Q1 2013 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2013 av Nordea
Kreditanalys Q1 2013 av SEB
Kreditanalys Q1 2013 av Handelsbanken

Kvartalsrapporter Q4 2012
Kreditanalys Q4 2012 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2012 av Nordea
Kreditanalys Q4 2012 av SEB
Kreditanalys Q4 2012 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2012 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2012  
Kreditanalys Q3 2012 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2012 av Nordea
Kreditanalys Q3 2012 av SEB
Kreditanalys Q3 2012 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2012 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q2 2012
Kreditanalys Q2 2012 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2012 av Nordea
Kreditanalys Q2 2012 av SEB
Kreditanalys Q2 2012 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2012 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q1 2012
Kreditanalys Q1 2012 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2012 av Nordea
Kreditanalys Q1 2012 av SEB
Kreditanalys Q1 2012 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2012 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q4 2011
Kreditanalys Q4 2011 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2011 av Nordea
Kreditanalys Q4 2011 av SEB
Kreditanalys Q4 2011 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2011 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2011
Kreditanalys Q3 2011 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2011 av Nordea
Kreditanalys Q3 2011 av SEB
Kreditanalys Q3 2011 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2011 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q2 2011

Kreditanalys Q2 2011 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2011 av Nordea
Kreditanalys Q2 2011 av SEB
Kreditanalys Q2 2011 av Swedbank
Kreditanalys Q2 2011 av Handelsbanken

Kvartalsrapporter Q1 2011

Kreditanalys Q1 2011 av Nordea
Kreditanalys Q1 2011 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2011 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2011 av Swedbank
Kreditanalys Q1 2011 av SEB

Övriga analyser

Kreditanalys 2011-10-12 av Danske Bank
Kreditanalys 2011-04-13 av Danske Bank

Kvartalsrapporter Q4 2010

Kreditanalys Q4 2010 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2010 av Swedbank
Kreditanalys Q4 2010 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2010 av SEB
Kreditanalys Q4 2010 av Nordea

Kvartalsrapporter Q3 2010

Kreditanalys Q3 2010 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2010 av Swedbank
Kreditanalys Q3 2010 av SEB
Kreditanalys Q3 2010 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2010 av Nordea

Kvartalsrapporter Q2 2010

Kreditanalys Q2 2010 av Danske Bank
Kreditanalys Q2 2010 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2010 av Nordea
Kreditanalys Q2 2010 av SEB
Kreditanalys Q2 2010 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q1 2010

Kreditanalyser Q1 2010 av Nordea
Kreditanalyser Q1 2010 av Danske Bank
Kreditanalyser Q1 2010 av Handelsbanken
Kreditanalyser Q1 2010 av SEB
Kreditanalyser Q1 2010 av Swedbank

Bokslutsrapport 2009

Kreditanalys Q4 2009 av Danske Bank
Kreditanalys Q4 2009 av Handelsbanken
Kreditanalys Q4 2009 av Nordea
Kreditanalys Q4 2009 av SEB
Kreditanalys Q4 2009 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q3 2009

Kreditanalys Q3 2009 av Danske Bank
Kreditanalys Q3 2009 av Handelsbanken
Kreditanalys Q3 2009 av Nordea
Kreditanalys Q3 2009 av SEB
Kreditanalys Q3 2009 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q2 2009

Kreditanalys Q2 2009 av Danske bank
Kreditanalys Q2 2009 av Handelsbanken
Kreditanalys Q2 2009 av Nordea
Kreditanalys Q2 2009 av Swedbank
Kreditanalys Q2 2009 av SEB

Övriga analyser

Kreditanalys 2009-06-01 av Swedbank

Kvartalsrapporter Q1 2009

Kreditanalys Q1 2009 av Swedbank
Kreditanalys Q1 2009 av Handelsbanken
Kreditanalys Q1 2009 av SEB
Kreditanalys Q1 2009 av Danske Bank
Kreditanalys Q1 2009 av Nordea

Bokslutsrapport 2008

Kreditanalys Q4 2008 av Swedbank
Kreditanalys Q4 2008 av SEB
Kreditanalys Q4 2008 av Nordea