Gröna obligationer

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation.

Gröna obligationer emitteras under Vasakronans MTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under MTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Ramverk för gröna obligationer beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna obligationer.

Second opinion på ramverket har genomlysts av klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Investerarrapporter beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer och emitterade gröna obligationer.

Utestående volym gröna obligationer uppgår till 8,34 mdkr.

Den 16 maj 2017 hölls ett frukostseminarium på Vasakronan. Temat för dagen var “Gröna obligationer, om Vasakronans nya ramverk.” Presentationen hittar du här.