Finansiella rapporter

Nedan presenteras delårsrapporter, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och kapitalmarknadspresentationer från Vasakronan. Endast bokslutsrapport och hållbarhetsredovisning översätts till engelska.

Kontakta gärna oss om du har frågor:
Christer Nerlich, chef ekonomi och finans, 08-566 20 540
Thomas Nystedt, finanschef, 08-566 205 41
Rebecca Liljebladh Thorell, projektledare kommunikation, 08-566 205 09

Om du vill beställa tryckta rapporter, mejlar du till info@vasakronan.se.

Rapporttyp och tidpunkt  Rapport Presentation
 2017
Delårsrapport jan-sept Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2016
Årsredovisning  Ladda ner pdf
Year-end report  Download
Summary of sustainability data  Download
Bokslutskommuniké  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2015
Årsredovisning  Ladda ner pdf
GRI-rapport  Ladda ner pdf
Year-end report  Download
Summary of sustainability data  Download
Bokslutskommuniké  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2014
Årsredovisning  Ladda ned pdf
GRI-rapport  Ladda ned pdf
Year-end report  Download
Bokslutskommuniké  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sep  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2013
Årsredovisning  Ladda ned pdf  
GRI-rapport  Ladda ned pdf  
Year-end report  Download  
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sep  Ladda ned pdf  
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
2012
Årsredovisning  Ladda ned pdf
Sustainability report  Ladda ned pdf
Hållbarhetsredovisning  Ladda ned pdf
Year-end report  Download
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
2011
Årsredovisning  Ladda ned pdf
Sustainability report  Ladda ned pdf
Hållbarhetsredovisning  Ladda ned pdf
Year-end report  Download
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2010
Årsredovisning  Ladda ned pdf
Sustainability report  Ladda ned pdf
Hållbarhetsredovisning  Ladda ned pdf
Year-end report  Download
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2009
Årsredovisning  Ladda ned pdf
Hållbarhetsredovisning  Ladda ned pdf
Year-end report  Download
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-sept  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-juni  Ladda ned pdf  Ladda ned pdf
Delårsrapport jan-mars  Ladda ned pdf
 2008
Årsredovisning  Ladda ned pdf
Bokslutsrapport  Ladda ned pdf