Rating, Analytiker & Kreditanalyser

Rating, Analytiker & Kreditanalyser

Vasakronan har en rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter. Den starka ratingen bygger på att Vasakronan har en fastighetsportfölj av hög kvalitet, goda finansiella nyckeltal samt en stark kopplingen till sina ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Den genomlysning av bolaget som Moody´s har gjort bidrar till ökad transparens och visar för våra investerare, hyresgäster och andra intressenter att vi är en stark samarbetspart över tid. Ta del av Moody’s rapport åt höger.

Hur funkar det här med rating?
Thomas svarar gärna på frågor.

Thomas Nystedt