Rating, Analytiker & Kreditanalyser

Vasakronan har en rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter. Den starka ratingen bygger på att Vasakronan har en fastighetsportfölj av hög kvalitet, goda finansiella nyckeltal samt en stark kopplingen till sina ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Den genomlysning av bolaget som Moody´s har gjort bidrar till ökad transparens och visar för våra investerare, hyresgäster och andra intressenter att vi är en stark samarbetspart över tid.

Här kan du ladda ner Moody’s rapport:

Vasakronan Credit Opinion

Kreditanalytiker

Danske Bank

Christian Svenfeldt +46 (0)76 721 63 15
chrsv@danskebank.com

Nordea

Ludvig Kapanen +46 (1) 015 715 57
ludvig.kapanen@nordea.com

Handelsbanken

Michael Andersson +46 (8) 701 13 99
mian11@handelsbanken.se

Swedbank

Axel Andersson +46 730 755 102
axel.andersson@swedbank.se

SEB

Gustav Johannesson  +46 (8) 763 85 75
gustav.johannesson@seb.se

Kreditanalyser

2019

Kvartalsrapporter Q1 2019

Kreditanalys av Danske Bank

2018

Kvartalsrapporter Q1 2018

Kreditanalys av Danske Bank 

Kvartalsrapporter Q2 2018

Kreditanalys av Danske Bank

Kvartalsrapporter Q3 2018

Kreditanalys av Nordea

Hur funkar det här med rating?

Thomas svarar gärna på frågor.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Gillar du siffror?

Då finns det ännu mer att läsa om i vår årsredovisning