Valberedning

Valberedningen tillsätts enligt instruktionen för valberedningen och består av följande representanter från de fyra ägarna:

  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Helena Olin, Andra AP-fonden
  • Peter Lundkvist (ordförande), Tredje AP-fonden
  • Arne Lööw, Fjärde AP-fonden