Människan, platsen och tekniken

Människan, platsen och tekniken

Det som i grunden definierar en bra arbetsplats handlar om tre delar som hör ihop och som måste leva i symbios. Plats. Teknik. Människa.

Kontoret utvecklas. Grunden är densamma.

Från att vara en produktionsplats till att bli mer av en mötesplats där människor träffas för att få inspiration och bli kreativa. Den utvecklingen har vi sett sedan länge. Nu ställs allt på sin spets. Men det som i grunden definierar en bra arbetsplats har inte förändrats. Det handlar om tre delar som hör ihop och som måste leva i symbios. Plats. Teknik. Människa.

Platsen.

Någonstans behöver ett arbete utföras. Det kan vara på ett kontor, på ett café, hemma eller på landstället. Vilken platsstrategi som är den bästa är olika för olika verksamheter. Är det allra viktigaste att bygga en stark företagskultur, ja då kanske rekommendationen är att lägga större delen av sitt arbete på ett kontor. Gäller det fokuserat arbete kan en stor del av arbetet ske hemma eller på annan valfri plats. Ofta handlar det om en mix av båda. Oavsett vilken strategi som väljs så har platsens design och utformning stor påverkan på arbetssätt och önskade beteenden.

Tekniken.  

Teknikens roll i arbetslivet har tagit stora kliv det senaste decenniet. Och under pandemin har det blivit oerhört tydligt. Rätt teknik gör det möjligt att frikoppla sig från platsen och arbeta i princip var som helst. Nu talar många om hybridkontoren, där tekniken gör det möjligt att jobba och mötas oavsett var man fysiskt befinner sig. Fördelarna är många; ökad frihet, mindre pendling och nöjdare medarbetare.

Människan.

Den tredje delen, människan, är kärnan. Utan människor, inget arbetsliv. Här ryms allt från chefskap, självledarskap och – inte minst – företagskultur. Nya arbetssätt ställer krav på att ledarskapet förändras. Att det bygger mer på tillit än kontroll. Där medarbetare får förtroende, men också ansvar för att själva styra över sitt arbete och resultat. Där det kanske behövs nya sätt att kombinera varje individs behov med vad verksamheten behöver för att växa och utvecklas.

Vägen till rätt arbetsplatsstrategi

De tre delarna, plats, teknik, människa måste alltid samspela. Men kanske på helt nya sätt för att möta framtidens arbetsliv. Vi på Vasakronan bidrar gärna med vår stora erfarenhet, men undviker också tvärsäkra svar. Vår kunskap är omfattande av att guida och coacha i arbetsplatsstrategiska samtal och även anpassa efter behov och ambitionsnivå. Det kan handla om en snabb effektiv process i en begränsad grupp, eller vara ett sätt att engagera fler i utvecklingsarbetet. Det viktiga och värdefulla är att beslut kring den framtida arbetsplatsen är genomtänkt. Och därmed även kan förankras hos ledare och medarbetare.

Läs mer om Arbetsplatsstrategi och varför den behövs här

Är du nyfiken på processen?
Henrik är en av Sveriges mest erfarna arbetsplatsstrateger och har hjälpt hundratals företag till nya kontor. Tveka inte att kontakta honom om ni vill ha ett bollplank och ett intressant samtal.

Henrik Eriksson
Arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning Henrik Eriksson 070-968 17 90 · 08-566 207 90 henrik.eriksson@vasakronan.se