Lokalanpassning Lokalanpassning

Ombyggnation och återbruk

Tjänst

Lokalanpassning

Funderar ni på att bygga om på ert kontor? Då behöver ni göra ett grundligt förarbete för att planera hur det kan göras så hållbart som möjligt. Vilka delar kan återbrukas, återvinnas eller behövs inte bytas ut alls? Och hur kan ni säkerställa att det som blir avfall tas om hand på ett säkert sätt? Här delar vi med oss av våra erfarenheter om hur man bygger om på ett hållbart sätt.

Konkretisera behoven

Innan ni påbörjar en dialog om en ombyggnation med er fastighetschef är det bra att konkretisera era behov. Att bygga om en lokal är mycket resurskrävande, och ofta kan man få till stora förändringar på ett mer hållbart vis genom möbleringar och arbetsplatsstrategier som effektiviserar lokalen. Med er fastighetschef kan ni diskutera vilka andra möjligheter än ombyggnation som finns för att möta era nya behov.

Kommer ni tillsammans med fastighetschefen fram till slutsatsen att en ombyggnation är nödvändig för ni en vidare dialog kring projektet. Tillsammans kan ni börja arbeta fram en lösning som är så bra som möjligt för både er och fastigheten, och även praktiska saker som genomförande, materialval och återställningsansvar. Tänk på att ni inte får börja bygga om innan ni har kommit överens med fastighetschefen och fått ett skriftligt tillstånd från Vasakronan.

Återbruk i första hand

Vid ombyggnation lägger Vasakronan alltid stor vikt vid återbruk. I naturen finns inget avfall, allt ingår i ett kretslopp. Naturen är också förebild för den cirkulära ekonomin – att materialet i en produkt återförs till naturen i det biologiska kretsloppet eller återanvänds i ett teknologiskt kretslopp.

På Vasakronan arbetar vi för att minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av återvunnen råvara. De material som vi använder ska ha låg miljöbelastning och inte innehålla några farliga ämnen. Vi använder oss av Byggvarubedömningen för att få information om vad en byggvara innehåller.

För dig som är hyresgäst kan återbruka innebära att en produkt som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Du kan bidra till ett ökat återbruk både när du river och när du renoverar.

Viktiga produktgrupper

Det finns sex produktgrupper som är speciellt lämpliga att återanvända i stor skala främst för att det finns en stor efterfrågan, de är standardiserade, de är lätta att demontera och återanvända och de ger stora miljövinster. Det är:

  • Väggar och tak
  • Galler och smide
  • Belysning
  • Dörrpartier
  • Beslag, dörrautomatik och dörrhandtag
  • VVS

I EU har man satt som mål att minst 70 procent av det icke farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas eller återanvändas senast år 2020. För tillfället når vi cirka 50 procent, men med ett ökat återbruk inom handel och kontor är vi ett steg närmare målet.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.