Worklife experience

Worklife experience handlar om att skapa en positiv arbetslivsupplevelse som skapar energi, kreativitet och i längden lönsamhet för hela organisationen. Kontoret är en viktig pusselbit. Men det stannar inte där. För att kunna skapa en bra upplevelse behövs ett vidare perspektiv där människan, platsen och tekniken samverkar – och där upplevelserna står i centrum. Ladda ner vår infografik och få en snabb introduktion till vad worklife experience är och vad ni bör tänka på.

Infografiken förklarar:

Grundstenarna för morgondagens arbetsliv – Hur arbetstid och fritid kan balanseras så vi både mår och presterar bättre – Vad som krävs för att möta olika personlighetstypers behov – De fem E:na, en modell för bra upplevelser.