Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

Nästan hälften av Sveriges
kontorsmedarbetare är stressade

2036 svar · "Hur stressad upplever du att du är i din nuvarande arbetssituation?"
7%
39%
43%
10%
1%

1 av 4 unga på kontor
blir stressade av

oinspirerande
kontorsinredning

Största stressfaktorerna på kontoret

2036 svar · "Vad av följande på din arbetsplats upplever du påverkar din stressnivå negativt?"
42%
34%
30%
28%
24%
21%
21%
19%
19%
16%
11%
10%
6%
9%
2%

Stressfaktorerna skiljer sig beroende
på kontorsutformning

Andelen som uppger att de är ganska eller mycket stressade

 • Eget kontorsrum
 • För stor
  arbetsbörda (45%)
 • Opålitlig teknisk
  utrustning (30%)
 • Kollegor som
  stör (26%)
 • Svårt att få tag på
  kollegor (23%)
 • Bristfällig
  uppkoppling (21%)
 • Storrum (2-5 personer)
 • För stor
  arbetsbörda (41%)
 • Kollegor som
  stör (39%)
 • Opålitlig teknisk
  utrustning (30%)
 • Den allmänna
  ljudnivån (28%)
 • Brist på platser att jobba i lugn och ro (28%)
 • Öppet landskap
 • Den allmänna
  ljudnivån (50%)
 • Kollegor som
  stör (43%)
 • För stor
  arbetsbörda (40%)
 • Brist på platser att jobba i lugn och ro (39%)
 • Brist på platser att
  prata i telefon (36%)
 • Ingen fast plats
 • För stor
  arbetsbörda (38%)
 • Opålitlig teknisk
  utrustning (35%)
 • Brist på platser att jobba i lugn och ro (33%)
 • Den allmänna
  ljudnivån (29%)
 • Kollegor som
  stör (27%)

Tips: Åtgärder för ett mindre stressande kontor

Utforma kontoret så att det stödjer
alla typer av arbetsuppgifter

Ha tillräckligt många mindre rum
för telefonsamtal eller mindre möten

Kom överens om hur ni använder mobilsignaler,
tar samtal och pratar i öppna miljöer

Underlätta ett mobilt arbetssätt med
hjälp av ett genomtänkt IT-stöd

Ha tydliga överenskommelser om hur ni bäst
kan samarbeta utan att störa varandra

Lös de potentiella irritationsmomenten kring
praktiska frågor som disk, stökiga skrivbord m.m.