Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

2036 svar · "När på dygnet är du som mest produktiv?”

Produktiviteten är på på topp morgon och förmiddag

1%
21%
47%
1%
9%
10%
6%
3%

Äldre är något mer produktiva
på förmiddagen

Före lunch

Efter lunch

Flest föredrar att sitta vid skrivbordet på kontoret
för att effektivt bli klara med en uppgift

2036 svar · "När du behöver arbeta ostört för att lösa en uppgift så effektivt och fokuserat som möjligt, var föredrar du att göra det?”
60%
12%
4%
1%
20%
1%
2%
Visste
du att...

Chefer är mer benägna att sitta hemma
när de behöver jobba ostört och fokuserat

Av cheferna säger att de
föredrar att sitta hemma

2036 svar · "I vilken utsträckning håller du med om att medarbetarnas produktivitet påverkas av att chefen sitter bland medarbetarna och inte avskilt?”

Blir vi mer
produktiva av
att sitta nära
chefen?

8%
33%
32%
12%
15%

4 av 10 anser att medarbetare blir mer
produktiva av att sitta nära chefen