Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

Att ha chefen i närheten ger både
positiva och negativa effekter

2036 svar · "I vilken utsträckning håller du med om följande effekter av att chefen sitter bland medarbetarna och inte avskilt?”
(Andelen som svarat att de håller med i ganska eller mycket stor utsträckning)
58%
39%
48%
41%
27%
31%
46%
41%

2 av 3 upplever
att de sitter nära
sin chef

Ingen större önskan bland medarbetarna
att sitta närmare chefen

1424 svar · "Om du fick välja, skulle du vilja sitta närmare din chef än vad du gör idag?”
(Endast medarbetare har besvarat den här frågan)
6%
59%
28%
7%

Yngre är mer
positiva till att sitta
nära chefen

Varannan 18-30-åring tycker
att chefen i närheten bidrar till
bättre stämning på kontoret

Chefen är tillgänglig för samtal
för de allra flesta

1424 svar · "Har du möjlighet att personligen prata med din chef (t.ex. stämma av arbetsuppgifter eller prata om personliga frågor) när du är i behov av det?”
(Endast medarbetare har besvarat den här frågan)
25%
45%
23%
6%
0%
1%
Visste du att..

6 av 10 chefer
sitter i eget rum

Eget rum

Storrum

Öppet landskap

Ingen fast plats