Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

2036 svar · "Hur sitter du på din arbetsplats idag?”

Ett eget kontorsrum är fortsatt vanligast

43%
24%
27%
4%

Kontorsutformningen
skiljer sig åt mellan
branscher

Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats
Eget rum
Storrum
Öppet landskap
Ingen fast plats

Bank, ekonomi,
försäkringar

Data och IT

Handel och service

Industri, verkstad
och tillverkning

Myndighet
och offentlig
förvaltning

Transport
och logistik

Utbildning
och forskning

Vård, hälsa
och omsorg

1 av 4 kan inte jobba
ostört på svenska kontor

I öppna kontorslandskap
är siffran hela 44%

Många störs när de ska arbeta
fokuserat på kontoret

2036 svar · "Arbeta ostört: Tillåter utformningen av dina kontorslokaler att du kan göra följande saker på ett bra sätt?”

Går det att arbeta ostört
på ditt kontor?

20%
28%
27%
18%
6%
1%
Visste
du att...

76%
Av arbetstiden spenderas
på kontoret

1370 h
Per år och anställd

Vanliga associationer till kontorslokalerna:

Negativa

Neutrala

Positiva

Frågorna som ställdes:
"Om du skulle beskriva dina kontorslokaler fritt, vilka ord skulle du använda då?"
"Skulle du kategorisera dessa ord som positiva, negativa eller neutrala?"