Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

Kontorets utseende och utformning
påverkar företagets image

2036 svar · "Hur stor påverkan anser du att ett kontors utseende och utformning har på ett företags eller en organisations image?"

Hur stor påverkan
anser du att kontorets
utseende och utforming
har på företagets image?

14%
58%
20%
4%
4%

Utseende och utformning spelar
även roll i vårt val av arbetsplats

2036 svar · "När du valde att börja på ditt nuvarande arbete, i vilken utsträckning spelade kontorslokalernas utseende och utformning in i ditt val?"

I vilken utsträckning spelade kontorets
utseende och utformning in i ditt val
av arbetsplats?

2%
6%
25%
63%
4%

Yngre anser i högre utsträckning än äldre
att kontorslokalernas utformning hade
betydelse i deras val av arbetsplats

Imagehöjare och skrytfaktorer på kontoret

Imagehöjare Skrytfaktorer
2036 svar · "Vad av följande på eller i anslutning till kontoret anser du främst kan hjälpa till att höja ett företags eller en organisations image?"
34%
31%
24%
21%
20%
19%
15%
13%
11%
11%
10%
9%
3%
8%
7%
2036 svar · "Om du pratar med en vän eller familjemedlem om ditt kontor, vilka positiva saker brukar du lyfta fram?"
28%
12%
12%
10%
9%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
28%
11%

Äldre tror i högre utsträckning än yngre att
kontorets tekniska utrustning påverkar imagen positivt

Träning och avkoppling i fokus på önskelistan över vad
Sveriges kontorsanställda helst skulle vilja ha på kontoret

2036 svar · "Vad av följande skulle du helst vilja ha på ditt kontor?"
38%
34%
18%
14%
13%
9%
8%
7%
4%
19%