Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

För att kunna använda dina svar i Kontorsbarometern
behöver vi få veta tre saker om dig:

De är svenska kontorsmedarbetares drömchefer:

Vem av följande personer skulle du helst vilja ha som chef?

2
98 röster 10%
1
266 röster 28%
3
97 röster 10%

Sundhage är nummer ett i nästan alla
åldersgrupper och branscher

En spelare har sagt att min passion för fotboll är extremt smittsam. Positiv energi sprider sig i ett lag och tillsammans gör vi varandra bra. Med mycket energi och glädje i laget orkar vi också med den stenhårda träning som krävs. Vi har alla ett ansvar att bidra.

Bank, ekonomi,
försäkringar

Vård, hälsa
och omsorg

Handel och service

Industri, verkstad
och tillverkning

Myndighet
och offentlig
förvaltning

Transport
och logistik

Utbildning
och forskning

Data och IT

Psst!

Alla är olika

Prova därför att ändra i filtret nedan. Skillnaderna mellan våra drömchefer kan vara större än du tror!

Drömchefen - hela listan

967 svar · "Vem av följande personer skulle du helst vilja ha som chef?”
(Endast medarbetare har besvarat den här frågan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

...och cheferna då?
De är svenska chefers ledarförebilder:

Vem av följande personer anser du har den bästa och mest inspirerande ledarstilen?

Ledarförebilden - hela listan

364 svar · "Vem av följande personer anser du har den bästa och mest inspirerande ledarstilen?"
(Endast chefer har besvarat den här frågan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11