Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

2025 svar · "Var känner du att du agerar mest miljömedvetet, hemma eller på kontoret?"
x

Vad är din åsikt? Bidra gärna med dina egna svar till Kontorsbarometern.
Med radioknappen ( ) kan du välja 1 alternativ och med
flervalsknappen ( ) kan du välja flera. Gör din röst hörd!

54%
7%
38%
1%
Visste
du att...

2 300 000

Ungefär så många människor jobbar på kontor i Sverige

225 dagar

Ungefär så många dagar om året jobbar en heltidsanställd i Sverige
Vårt miljöbeteende på kontoret har stor betydelse.
Ta reda på vad du själv
kan göra i vardagen
2025 svar · "Vad av följande gör du, i mycket eller ganska stor utsträckning, för att agera miljövänligt på kontoret?”
89%
84%
83%
76%
66%
64%
57%
54%
50%
49%
48%

Kvinnor bättre på att spara energi än män

 • Släcker lyset när jag lämnar arbetsplatsen
  88%
  81%
 • Stänger av datorn helt när jag går hem
  74%
  61%
 • Drar ur laddare när de inte används
  62%
  47%
 • Färdas miljövänligt till och från kontoret
  60%
  54%

I offentliga sektorn reser man mer miljövänligt än i den privata

63%
54%
Färdas miljövänligt till och från jobbet
69%
42%
Reser miljövänligt i jobbet
2025 svar · "Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare genomför åtgärder för att ert kontor ska bli mer miljövänligt?”
76%

tycker det är viktigt att arbetsgivaren genomför
åtgärder för att kontoret ska bli mer miljövänligt.

27%
49%
19%
4%
1%

Så bra är arbetsgivaren på att underlätta för medarbetarna att agera miljövänligt:

2025 svar · “Hur bra eller dålig tycker du att din arbetsgivare är på att underlätta för medarbetarna att agera miljövänligt på kontoret?”
20%
53%
19%
4%
4%
Chefer
nöjdast
80% av cheferna anser att arbetsgivaren är bra på att underlätta miljövänligt beteende för
medarbetarna. Bland icke-chefer är motsvarande siffra lite blygsammare 72%.

Större kontor är
bättre på tydliga
miljöriktlinjer
för
sina medarbetare
än mindre kontor

Andel som säger att de har tydliga miljöriktlinjer, med avseende på antal medarbetare på kontoret:
29%
0-10 medarbetare
39%
11-30 medarbetare
45%
31-100 medarbetare
51%
>100 medarbetare

Miljölösningarna vi känner till att vi har på kontoret

2025 svar · "Vilka av följande lösningar känner du till att de finns på ditt kontor?”
61%
50%
41%
41%
32%
31%
28%
27%
20%
17%
12%
7%
6%
5%
7%