Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Press & media

Kontorsbarometern

Varje vardag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Sånt som vi behöver veta för att kunna vara en bättre värd. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har 2036 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Läs mer om undersökningen

x

Vad är din åsikt? Bidra gärna med dina egna svar till Kontorsbarometern.
Med radioknappen ( ) kan du välja 1 alternativ och med
flervalsknappen ( ) kan du välja flera. Gör din röst hörd!

2025 svar · "Vilka beteenden på kontoret irriterar och upprör dig mest?"
2025 undersökningssvar 0 internetröster
48%

irriterar sig på kollegornas negativa
attityd till arbetet

Irritationstoppen
Vi irriterar oss mest
på kollegor som
Visste
du att...
45% 39%
Kvinnor irriterar sig mer än män
på kollegor som inte lämnar rent
efter sig på toaletten

Det här irriterar oss mest i utformningen av kontoret

2025 svar · "Vad irriterar du dig mest på i din kontorsmiljö på jobbet?”
43%
24%
19%
17%
16%
13%
13%
12%
10%
5%
4%

Vad man irriterar
sig på varierar
mellan olika
planlösningar

Eget rum
23%
Irriterar sig inte på
någonting
Storrum
25%
Irriterar sig på ergonomiskt
felaktiga möbler
Öppet landskap
40%
Irriterar sig på den
allmänna ljudnivån
Ingen fast plats
24%
Irriterar sig på dålig
mobiltäckning