Grön service

Har du tänkt på att den service du har på kontoret i form av städning, växtservice, kaffe, frukt och liknande faktiskt har en ganska stor miljöpåverkan?

Integrerad servicelösning ger färre transporter
Era serviceleveranser genererar många transporter till och från kontoret. När du väljer Grön service samordnas leveransen av kontorstjänster, till exempel städning, påfyllning av kaffe, frukt, toner och växtservice. Det kallar vi för en integrerad servicelösning.

Om flera hyresgäster i samma fastighet tecknar ett Grönt serviceavtal, ser vi också till att vaktmästaren eller kundvärden hjälper flera hyresgäster vid samma leveranstillfälle. På så sätt minskas antalet transporter till fastigheten och därmed utsläppen av klimatpåverkande och hälsoskadliga ämnen.

Miljöanpassat sortiment
Självklart erbjuds ett miljöanpassat sortiment där så är möjligt. Exempel på det är Svanen-märkta kontorsmaterial, Fairtrade-märkt kaffe, ekologisk frukt och miljömärkta rengöringsmedel.

Miljöanpassat beteende
Alla medarbetare som levererar servicetjänster har miljöutbildning och kunskap i exempelvis sparsam körning, rätt dosering av rengöringsmedel och källsortering.

Hur gör jag om jag vill veta mer om grön service?
Om du är intresserad av gröna servicetjänster är du välkommen att ta kontakt med oss på Vasakronan så berättar vi mer. Du kan också ladda ner kortfattad info för utskrift. Grön service erbjuder vi i samarbete med Coor Service Management.