Grön flytt

När det är dags att flytta ligger fokus på det nya kontoret. Få tänker på det som blir kvar som t.ex gamla kontorsmöbler, växter och pärmar. Ofta får flyttfirman köra allt direkt till soptippen. Vi tycker att man ska göra annorlunda. Därför erbjuder vi Grön flytt.

Återanvändning
Kontorsmöbler, kontorsmaterial och andra inventarier som ni inte vill ha kvar kan säljas eller skänkas till andra företag, skolor eller organisationer. Intäkterna vid en försäljning tillfaller självklart er.

Återvinning
Inventarier som inte säljs eller skänks källsorteras på plats och återvinns. På detta sätt kan vi fylla en container bättre, minimera transporterna och minska miljöavgifterna vid återvinningsstationen. Metall i form av stols- och bordsben är värdefullt, och en möjlighet till intäkt. Men bara om den är sorterad på rätt sätt.

Miljösamordnare på plats
Vid varje flytt finns en miljösamordnare på plats med kunskap om hur man sorterar. Får man slänga gem? Vad ska vi göra med alla servrar? Hur ska gaser hanteras? Miljösamordnaren säkrar att allt blir sorterat på ett rätt och riktigt sätt.

Resultatrapport
Det här sättet att flytta och avveckla kontoret blir alltid bättre för dig som kund och för miljön. När flytten är klar får du en resultatrapport som på ett tydligt och lättläst sätt visar vad som hände med ditt gamla kontor. Hur mycket kunde återanvändas respektive återvinnas?

Vill du flytta grönt?
Om du är intresserad av en grön flytt är du välkommen att ta kontakt med oss på Vasakronan så berättar vi mer.