Grön el

Du som är hyresgäst hos Vasakronan och har eget elabonnemang har möjlighet att teckna avtal för miljömärkt el med Vasakronans elleverantör Energi Försäljning Sverige AB (Energi Sverige nedan). Energi Sverige är ett elbolag med fokus på företagskunder.

Välj mellan tre olika lösningar:

Rörligt pris med lågt påslag.
Här är det priset på den nordiska elbörsen som styr ditt pris. Ett rörligt elpris kan vara att föredra för företag vars elkostnader inte utgör en tung kostnad, eftersom priset kan variera mycket.

Fast pris för trygghet över tiden.
För de företag som vill veta hur stor nästa elräkning blir.

Mix för den som vill ha både och.
För dig som önskar kombinera både rörlig och fast elprismodell. Vid avtalstecknande fastställs 50% av priset till fast pris för hela avtalsperioden och resterande del går till rörligt pris.

Vill du veta mer eller teckna grönt elavtal?
Om du vill veta mer om miljöriktig grön el till din lokal, hör av dig till din kontaktperson på Vasakronan eller direkt till Energi Försäljning Sverige, tel. 020-354 263 35 eller via mejl vasakronan@energi-sverige.se.

För fullständig information och avtalsvillkor för elavtal tecknade med Energi Sverige mejla vasakronan@energi-sverige.se och ange företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer samt årsförbrukning uttryckt i kWh per år så sänder Energi Sverige ett avtalsförslag som underlag för vidare diskussioner.