Grön bilpool

Företag och organisationer behöver ofta förflytta sina medarbetare under dagen. Vissa väljer att ha egna poolbilar medan andra åker taxi eller kollektivt. Nu erbjuder vi våra hyresgäster Grön bilpool. Bilarna kan bokas per timme och finns i nära anslutning till våra fastigheter. Grön bilpool är ett samarbete med Sunfleet.

Dela bil och kör miljösmart.
Bilpoolen bygger på principen att “dela bil” och fördelarna är många. Ni betalar förstås bara för bokad tid. Drivmedel, service, skatt, tvätt och försäkring ingår. Övriga tider kan bilen användas av andra hyresgäster i samma fastighet.

Körstatistik och e-faktura
Varje körning loggas i en dator i bilen. I slutet på månaden får ni en sammanställning på alla körningar sorterade på förare, kostnadsställe, antal kilometer samt antal bokade timmar. Det underlättar när ni vill jämföra och diskutera effektiviseringar, till exempel att minska antalet tjänstebilar eller taxiresor.

Personalen kan använda bilarna privat
Din personal kan teckna ett privatabonnemang och använda bilarna privat. Då skickas fakturan direkt hem till medarbetaren.

Hur gör jag om jag vill veta mer om Grön bilpool?
Ta kontakt med din kontaktperson på Vasakronan så berättar vi mer om
hur det fungerar.  Grön bilpool levererar vi i samarbete med Sunfleet.
sunfleet.se hittar du en sammanställning över alla tillgängliga bilpooler.