På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

Störrande arbeten 2018-07-11

S:t Johannesgatan 1A

kommer att pågå till och från vardagar mellan 07.00 - 08.30, juli, augusti och september.

På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

Störrande arbeten 2018-07-11

S:t Johannesgatan 1A

kommer att pågå till och från vardagar mellan 07.00 - 08.30, juli, augusti och september.

Kundtjänst & felanmälan

Telefon: 020-80 81 82
E-post: kundtjanst@vasakronan.se

Vardagar kl. 8-17
Övrig tid endast akuta ärenden

Felanmälan via formulär

Dina kontaktpersoner

  • Kundansvar och kundkontakter

  • Fastighetschef Lina Seegh Lina Seegh Lina Seegh 040-691 71 57 E-post
  • Förvaltningsassistent Birgitta Branéus Birgitta Branéus Birgitta Branéus 040-691 71 13 E-post
  • Fastighetsansvarig teknik Mathias Larsson Mathias Larsson Mathias Larsson 040-691 71 39 E-post

Kunddialogen i Vasakronan

Att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang är en naturlig del av vår vardag. Ett av dessa viktiga möten är det återkommande Fokusmötet. Detta är ett bra tillfälle för er som kund att berätta om era förväntningar på oss, om era framtidsplaner eller eventuella förändringar. Om vad ni är nöjda eller mindre nöjda med. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och vi behöver er hjälp och feedback i vårt utvecklingsarbete.

Miljö & energi

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på silvernivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: http://www.sgbc.se/om-leed

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig "grön" el, se nedan.

Har du ytterligare frågor om lokalens miljöpåverkan är du välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell på anna.denell@vasakronan.se

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/gronakontoret kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/vart-ansvar

Avfall & källsortering

Hyresgästen ansvarar för att egna sopor lämnas i soprum eller kylrum samt att dessa sorteras enligt gällande regler.
På Triangeln finns komprimatorer och kärl för wellpapp, brännbara restprodukter, plast och papperskartonger. De fraktioner som källsorteras är ofärgat glas, färgat glas, tidningar, metall och plastförpackningar.
Trä eller skrymmande metallföremål lämnas enbart på lastfaret, S:t Johannesgatan 2 C där det också finns en miljöstation för farligt avfall.

Kontakta Vasakronan eller se i hyresavtalet om osäkerhet kring er verksamhets avfallshantering uppstår.

För bostadshyresgäster finns  soprum i källaren på Friisgatan 2 för källsortering av följande fraktioner: glas, metall, plast, wellpapp, tidningar, pappersförpackningar. Restavfall slängs i sopnedkast i trapphuset på Friisgatan 2.

Utomhusmiljö & snöröjning

Vasakronan tar hand om planteringar, städning av innergårdar samt snöröjning på fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronan.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Kundtjänst 020-80 81 82.

Säkerhet & inpassering

Entrén på Friisgatan 2 är låst dygnet runt, för inpassering krävs tagg eller via porttelefon.

Entrén på Södra Förstadsgatan 49 är låst dygnet runt, för inpassering krävs tagg.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i sin försäkring.

Beställning av överfallslarm/larmknappar görs hos Ascom, se bif. dokument. Tfn:  031-559400

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansva:

• att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• att släckutrustning finns till hands

• att utrymningsvägar hålls fria - gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Räddningstjänsten Syd.

Skyltning

Vasakronan ansvarar för hänvisningsskyltning, dvs. skyltning i och vid entréer och hissar. För övrig skyltning krävs godkännande från Vasakronan samt i förekommande fall bygglov för skylt.

Fastighetens historia

Det köpcentrum som finns idag i byggnaden byggdes under slutet av 1950-talet. När man gjorde en grundlig ombyggnad valde man att behålla vissa delar för att det skulle smälta samman med det nybygge som samtidigt gjordes i grannfastigheten, dåvarande Hotel Sheraton och Triangelns Köpcentrum.

I den gamla delen fanns tidigare en biograf. Den invigdes 1908 under namnet Alhambra. Det var då danssalongen Apollo som fick ge vika. Biografen bytte efter en publikomröstning namn till "Triangeln" och därefter, i samband med ombyggnad och ägarbyte, till Kaninen efter kvartersnamnet. Namnet åskådliggjordes av, förutom neonskylten, en vit kanin ovanför ingången med ögon som kändes levande. 1958 bytte biografen  namn till "Aveny" som den hette till 1973 då den upphörde. Ingången till Aveny låg på samma plats som vi idag går in till köpcentrumet Triangeln från Södra Förstadsgatan. Bredvid biografen fanns Anderssons matvaruaffär, en broderiaffär och en bar.

Bostad

Bostäderna förvaltas av Lifra,

För att komma i kontakt med deras kundtjänst ring 040-33 08 60, telefontid kl 8.00-12.15. Felanmälan kan göras via formulär på www.lifra.se eller på telsvar 040-653 62 99, vardagar mellan kl 8.00-16.00. Behöver du nå jouren på övrig tid ring 040-93 12 70, 16.00–07.00. OBS! Endast akuta ärenden mottages av jouren.

Vid frågor kring hyresavisering eller övriga frågor kontakta Anders Johansson, förvaltare på 040-653 62 62 skicka e-post till anders.johansson@lifra.se alternativt Helene Jönsson, förvaltningsassistent på 040-653 62 68 skicka e-post till helene.jonsson@lifra.se

Service i närområdet

Triangeln och området runt om Triangeln har ett stort utbud av restauranger, caféer, butiker och annan service.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal.

Godshantering

Gods tas emot vid lastintaget på S:t Johannesgatan 2C med infart från Pildammsvägen. Lastfaret är bemannat mellan 08.00-13.30 vardagar. Maxhöjd 4,3 meter.

Kommunikationer

Promenadavstånd till strategiska platser i Malmö:
Gustav Adolfs Torg - 10 minuter
Stortorget - 12 minuter
Centralstationen - 20 minuter
Södervärn - 10 minuter
Citytunneln station Triangeln - 0 minuter

Information om buss- och tågtider finner du på Skånetrafikens hemsida.

Parkering

Det finns totalt 900 garageplatser i Triangelns garage för korttidshyrning. Nedfarterna till garaget är från Pildammsvägen, exakt adress är S:t Johannesgatan 2C och vid Friisgatan 2.

För mer information om priser och månadsabonnemang för parkering i garaget se Parkering Malmö.

Cyklar

Föredrar du att cykla finns parkering i anslutning till fastigheten. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.

El & belysning

Vasakronan ansvarar för el och belysning på allmänna utrymmen. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör i de fall det inte finns undermätare i lokalen. Som hyresgäst kan du alltid köpa miljövänlig (grön) el via Vasakronan till självkostnadspris.
Läs mer om detta under rubriken Miljö & Energi eller kontakta fastighetschefen för mer information.

Data, telefoni & TV

Data och telefoni
Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät samt att ansluta sig till husets anslutningspunkt. Optisk kabel för bredband finns indragen i fastigheten.

Ny lösning för våra bostadshyresgäster när det gäller TV och bredband 2017 är på gång. Det går att välja mellan olika leverantörer. Vid frågor kontakta Sydantenn 040-141880, info@sydantenn.se / www.sydantenn.se

Inomhusklimat & rökning

Var tredje år genomförs OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.
Det råder rökförbud i hela fastigheten, detta gäller även egna personalutrymmen.

 Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar. 
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen. 
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme) och luftventiler samt termostatventiler.
  • Rökning är inte tillåten på allmänna platser. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästen ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, inoljning av köksbänkar och lampbyte. Se även hyreskontraktet eller kontakta Vasakronan för mer information.

Ombyggnad

För ombyggnad krävs tillstånd från Vasakronan.
Kontakta alltid Vasakronan för att diskutera möjligheter, genomförande, materialval och återställningsansvar.