På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

För tillfället finns det ingen information under denna rubrik.

På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

För tillfället finns det ingen information under denna rubrik.

Kundtjänst & felanmälan

Telefon: 020-80 81 82
E-post: kundtjanst@vasakronan.se

Vardagar kl. 8-17
Övrig tid endast akuta ärenden

Felanmälan via formulär

Dina kontaktpersoner

  • Kundansvar och kundkontakter

  • Fastighetsansvarig teknik Tony Larsson Tony Larsson Tony Larsson 040-691 71 38 E-post
  • Fastighetschef Katarina Lindeberg Katarina Lindeberg Katarina Lindeberg 040-691 71 37 E-post
  • Förvaltningsassistent Lykke Ipsen Lykke Ipsen Lykke Ipsen 040-691 71 09 E-post

Kunddialogen i Vasakronan

Att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang är en naturlig del av vår vardag. Ett av dessa viktiga möten är det återkommande Fokusmötet. Detta är ett bra tillfälle för er som kund att berätta om era förväntningar på oss, om era framtidsplaner eller eventuella förändringar. Om vad ni är nöjda eller mindre nöjda med. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och vi behöver er hjälp och feedback i vårt utvecklingsarbete.

Miljö & energi

Gröna hyresavtal och miljöriktig el
Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Läs mer om de gröna avtalen och hur du köper miljömärkt el i länkarna nedan.

Det gröna kontoret
Vasakronan har tagit ett ytterligare steg mot en klimatsmartare värld! Vi lanserar nu konceptet Det gröna kontoret som ger våra hyresgäster en möjlighet att enkelt miljöanpassa sina kontor. Här kan du läsa mer om Det gröna kontoret.

Avfall & källsortering

I soprummet med ingång från gården på Lilla Fiskaregatan 4 finns kärl för återvinning av matavfall, glas, plast, wellpapp, metall, batterier och lysrör. Hushållssopor hämtas varje vecka. Andra fraktioner hämtas av Lunds Renhållningsverk var fjortonde dag eller efter avrop.

Utomhusmiljö & snöröjning

Vasakronan tar hand om snöröjning på fastigheten. Omkringliggande gator ansvarar kommunen för. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronan.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Kundtjänst 020-80 81 82.

Säkerhet & inpassering

Fastighetens entréer är alltid låsta. Inpassering sker via porttelefon,kod eller nyckel. 
Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i sin försäkring.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:
• att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• att släckutrustning finns till hands
• att utrymningsvägar hålls fria - gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
• att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Räddningstjänsten Syd.

Skyltning

Vasakronan ansvarar för hänvisningsskyltning, dvs. skyltning i och vid entréer och hissar. Ingen skyltning tillåts på fasaderna ut mot gatorna utan särskild överenskommelse med Vasakronan.
Observera att skyltning på fasad är byggnadslovspliktigt.

Fastighetens historia

1906 öppnade Skånska Handelsbanken ett kontor vid Stortorget i Lund men ganska snart tyckte de att den lokalen blev för trång och obekväm så de köpte en tomt vid Stortorgets nordvästra hörn och 1910 påbörjades byggnationen av huset på fastigheten som idag heter Apotekaren 12. I samband med grundgrävningen gjordes många medeltida fynd och de viktigaste av dem lade man tillsammans med fotografier, mynt mm i en blecklåda som göts in i husgrunden. Något för eftervärden att finna. 1912 var den imponerande bankbyggnaden i jugendstil klar.

Fastigheten är ritad av arkitekt Carl Bergsten som främst är känd för att ha ritat Liljevalchs Konsthall i Stockholm.

Hyresgäster i huset

Kontorshyresgäster

Solhagagruppen

SEB

Advokatfirman Hemzelius Fransson

Mediate Nordic AB

Strandberg & partners kapitalförvaltning

Butiker

Masai

Biograf

Folkets Bio Kino

Bostad

Om du har frågor gällande uthyrning eller andra kontraktsfrågor kontakta Vasakronan på 040-691 71 60.

Om du har frågor gällande felanmälan, underhåll eller andra frågor kring din lägenhet kontakta Kundtjänst på 020-80 81 82

Service i närområdet

Fastigheten ligger mitt i händelsernas centrum med utsikt över Stortorget och Domkyrkan. Alldeles intill ligger Lunds populäraste affärsstråk med butiker, caféer och restauranger.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal.

Kommunikationer

Promenadavstånd till:
Lunds centralstation- cirka 5 minuter
Bankgatans busshållplats -5 minuter

Information om buss och tågtider finner du på Skånetrafikens hemsida.

Parkering

För information om parkering i Lund se Lunds Kommuns hemsida.

Cyklar

I närområdet finns många platser att ställa sin cykel. Lilla Fiskaregatan har ett par utplacerade cykelställ. Botulfsplatsen och Bankgatans busshållplatser tillhandahåller också cykelparkeringar.
Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.

El & belysning

Hyresgästerna tecknar eget elavtal med leverantör. Som hyresgäst kan du alltid köpa miljövänlig (grön) el via Vasakronan till självkostnadspris. Kontakta fastghetschefen för mer information.

Inköp av miljöriktig el

Data, telefoni & TV

Data och telefoni och TV
Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät samt att ansluta sig till husets anslutningspunkt.
Kabel-TV finns via Comhem.

Inomhusklimat & rökning

Var tredje år genomförs OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.
Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar. 
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen. 
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme) och luftventiler samt termostatventiler.
  • Rökning är inte tillåten på allmänna platser. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästen ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, inoljning av köksbänkar och lampbyte. Se även hyreskontraktet eller kontakta Vasakronan för mer information.

Ombyggnad

För ombyggnad krävs skriftligt tillstånd från Vasakronan.  Kontakta er fastighetschef för att diskutera möjligheter, genomförande, materialval och återställningsansvar.