Kundservice & felanmälan

018-489 20 40
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2021-09-17

Magasin X - Projektinfo vecka 38

Kommande helg kommer det att ske en del arbeten på plats invändigt.


Arbeten, vecka 38:

Plattläggning mot Peppar Peppar och södra BRF:en samt övrig finplanering av mark fortsätter. Under veckan fortsätter träfasad mot Peppar Peppar och norra BRF:en. Trapphus, plan 4 och 5 samt delar av plan 2 (entréplan), färdigställs inför kommande besiktning och inflytt. På övriga delar, plan 2, 3, 6 och 7, pågår stomkomplettering (vägg, undertak, installationer och målning) samtidigt som invändigt färdigställande (mattläggning, dörrmontage, listning, inredning och installationskomplettering) sker på plan 8. 

Komplettering fasad vid intagsbryggan fortsätter under veckan. På taket pågår montage av solceller.

Leveranser till och från arbetsplatsen fortsätter med ”turbil” som lossas inne på arbetsområdet, numera dagligen. På tisdag sker pågjutning av golv entréplan.

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.

http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

2021-09-10

Magasin X - Projektinfo vecka 37

Kommande helg kommer det att ske en hel del arbeten på plats, även sena kvällar – till största del invändigt.

Arbeten, vecka 37: 

Plattläggning mot Peppar Peppar samt övrig finplanering av mark fortsätter. Under veckan fortsätter arbetet med träfasad mot Peppar Peppar och norra BRF.
Trapphus, plan 4 och 5 samt delar av plan 2 (entréplan), färdigställs inför kommande besiktning och inflytt. På övriga delar – plan 2, 3, 6 och 7 pågår stomkomplettering (vägg, undertak, installationer och målning) samtidigt som invändigt färdigställande (mattläggning, dörrmontage, listning, inredning och installationskomplettering) sker på plan 8. 

Under veckan glasas delar av fasaden igen vid intagsbrygga. 

Leveranser till och från arbetsplatsen fortsätter med ”turbil” som lossas inne på arbetsområdet, numera dagligen. På måndag sker retur av ställningsmaterial. 

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.

http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

Har du några frågor? Kontakta oss nedan
:

Platschef NCC Building: Anders Hansson
anders.hansson@ncc.se 

Projektchef NCC Building: Roger Carlsson roger.carlsson@ncc.se

Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

2021-09-06

Magasin X - Projektinfo vecka 36

Arbeten, vecka 36:
Plattläggning mot Peppar Peppar och på terrasser samt övrig finplanering mark fortsätter. Under veckan fortsätter träfasad mot Peppar Peppar och norra BRF.
Plan 4 och 5 färdigställs inför kommande besiktningar. På plan 2 (entréplan), 3, 6 och 7 pågår stomkomplettering (vägg, undertak, installationer och målning) samtidigt som invändigt färdigställande (mattläggning, dörrmontage, listning, inredning och installationskomplettering) sker på plan 8. På måndag startar montage av sista del trapp 2 till entréplan och på fredag sker pågjutning golv vid trapphus plan 2 för kommande dekorspackel.
På torsdag startar rivning av del av ställning vid intagsbrygga för kommande glasning. Leveranser till och från arbetsplatsen fortsätter med ”turbil” som lossas inne på arbetsområdet, numera dagligen. På måndag sker retur av ställningsmaterial.

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut. http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

 

Har du några frågor? Kontakta oss nedan:
Platschef NCC Building: Anders Hansson anders.hansson@ncc.se
Projektchef NCC Building: Roger Carlsson roger.carlsson@ncc.se
Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

2021-08-27

Magasin X - Projektinfo vecka 35

Arbeten, vecka 35:

Plattläggning mot Peppar Peppar och på terrasser samt övrig finplanering av mark fortsätter.

Under veckan fortsätter träfasad mot Peppar Peppar och norra BRF:en.

Plan 4 och 5 färdigställs inför kommande besiktningar. På plan 2 (entréplan), 3, 6 och 7 pågår stomkomplettering (vägg, undertak, installationer och målning) samtidigt som invändigt färdigställande (mattläggning, dörrmontage, listning, inredning och installationskomplettering) sker på plan 8. På torsdag startar rivning av invändig ställning i trapphus 2 och pågjutning golv sker på plan 2. På onsdag startar serien av samordnad funktionsprovning inför kommande inflytt. 

Leveranser till och från arbetsplatsen fortsätter med ”turbil” som lossas inne på arbetsområdet, numera dagligen.

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.

http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

Har du några frågor? Kontakta oss nedan
:

Platschef NCC Building: Anders Hansson
anders.hansson@ncc.se 

Projektchef NCC Building: Roger Carlsson roger.carlsson@ncc.se

Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Källsortering är en viktig del i vårt miljöarbete. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Fastighetens miljöstationer
Inom fastigheten finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner. Miljöstationen ligger vid parkeringen vid innergården. För inpassering behövs vare sig nyckel eller kod och följande sopor sorteras:

* Brännbart
* Matavfall
* Wellpapp, kartong
* Plastförpackningar
* Metallförpackningar
* Färgat och ofärgat glas
* Tidningar

Tömning sker regelbundet och vid behov av Ragn-Sells.

Vasakronan ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är ditt eget ansvar som hyresgäst. Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t.ex. mikrovågsugn, datorer, TV- och videoapparater) tas om hand av din leverantör, så kallat producentansvar

För att beställa egen hämtning av övriga fraktioner, kontakta Vasakronans avfallsentreprenör Ragn-Sells

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller t.ex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat. 

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning och sandning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Uppsalaområdet. Det går även att rapportera in via deras hemsida, Istappstelefonen.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
 • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
 • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
 • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.

Utrymning
Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på Silvernivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, så som energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär på så sätt ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan. Läs mer om LEED-certifiering här: SGBC – Om LEED

Kontoret står för en stor del av ett företags miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning. Därför har vi tagit fram konceptet Det gröna kontoret, där vi ger våra hyresgäster möjligheten att på ett lätt och smidigt sätt miljöanpassa sitt kontor. Det gröna kontoret omfattar miljömedvetna lösningar för såväl avvecklingen och flytten av det gamla kontoret som servicetjänsterna och energiförbrukningen i det nya kontoret.

För mer information om hur vi tillsammans kan göra stor skillnad både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning kan du klicka dig vidare här: Det gröna kontoret.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida.

Grön el
Som hyresgäst i fastigheten tecknar ni själva elavtal med valfri leverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni också möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig (grön) el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Om du vill teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt maila till vasakronan@energi-sverige.se.

Lokalens koldioxidutsläpp = noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsatt att ni använder miljöriktig (grön) el enligt ovan.

Säkerhet & inpassering

Allmän information
Den yttre entrédörren på Suttungs gränd 3 är öppen vardagar kl. 04.00-19.00. Övrig tid sker inpassering med tagg.

Hiss
I fastigheten finns hiss i anslutning till entrén på Suttungs gränd 3. Hissen har direktkoppling till hissentreprenör via larmknappen.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i området sköts av Securitas på uppdrag av Vasakronan. Bevakning av allmänna ytor i kvarteret sker dygnet runt och ronderingar av allmänna utrymmen sker regelbundet.
Telefonnummer till Securitas jour är 010-470 57 69.
Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera Securitas i god tid.

Lastkaj & leveranser

För hjälp med godshantering, kontakta vår tjänsteleverantör Coor på telefon 010-559 57 30 eller e-mail hyresgast@coor.com.

Du hittar också mer information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar, städning av yttre gemensamma områden sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta ansvarig fastighetschef för mer info.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit.

Kontaktuppgifter till Excanto
www.visolit.se support.excanto@visolit.se
Växel: 08-545 72 600
Kundsupport: 08-545 72 616

Inom telefoni erbjuder vår tjänsteleverantör Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning.

> Länk till Coors serviceportal för Vasakronan” href=”https://portal.coor.com/vasakronan/vasakronan/” target=”_blank”>» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ventilation, värme och kyla
Fastigheten har mekaniskt till- och frånluftssystem. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar under ordinarie kontorstider för kontor och vardagar samt helger ordinarie butikstider för butiker.

Fastigheten värms med fjärrvärme (klimatneutral till 100 % i Uppsala). Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

Här hittar du fler tips för ett bra inomhusklimat året runt:

I Värdens Pocket kan du också läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Rökning

Från den 1 juli 2019 blir det enligt ett riksdagsbeslut förbjudet att röka vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Beslutet har fattats av Riksdagen som även lägger ansvaret för att rökförbudet efterlevs vid gemensamma entréer på oss som fastighetsägare.
Om entrén till lokalen ligger i direkt anslutning till gatan är det den som har verksamhet i lokalen som ansvarar för rökförbudet. Det innebär exempelvis att affärsinnehavare med egen entré är ansvarig för att informera om att rökförbudet gäller.

Vill du veta mer om den nya lagen kan du läsa mer här.

Service i fastigheten

Städning
Trapphusen och de gemensamma ytorna städas av Samhall.

Övrig service
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex konferens, reception, telefoni, vaktmästeri och städning av den egna lokalen.

Kontakta Coor på telefon 010-559 57 30 eller e-mail hyresgast@coor.com för att höra mer, du hittar också information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Service i närområdet

Fastigheten ligger bara några minuters promenad från Uppsalas innerkärna med alla dess butiker, restauranger och caféer. Med några minuter till Uppsala Centralstation/Resecentrum finns helt enkelt all tänkbar service och kommunikation inom räckhåll.

Bankomat
Närmsta uttagsautomat ligger vid Nordea på Dragarbrunnsgatan 49 eller vid Centralstationen på Olof Palmes plats 10.

Närservice
Lloyds apotek Samariten på Kålsängsgränd 10.
Apoteksgruppen på Dragarbrunnsgatan 48B.
ICA Nära på Vretgränd 9. 
Willys på Kungsgatan 95. 
Systembolaget på Dragarbrunnsgatan 48A.

Träning och hälsa
Women’s Wellness på Kungsgatan 79.
Fitness 24 Seven på Bangårdsgatan 9.

Övrig service
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex konferens, reception, telefoni, vaktmästeri och städning av den egna lokalen.

Kontakta Coor på telefon 010-559 57 30 eller e-mail hyresgast@coor.com för att höra mer, du hittar också information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Med ett par minuters promenad till Uppsala Centralstation/Resecentrum är det enkelt att transportera sig till och från kontoret med såväl cykel eller bil som kommunalt.

Tåg
Uppsala Centralstation och Resecentrum är ett kommunikationsnav för buss- och tågtrafik. Avståndet till Stockholms Central är tidsmässigt ca 40 minuter från Uppsala och hit kör såväl SJ som SLs pendeltåg flera gånger i timmen. Pendeltåget stannar även på Arlanda. Upptåget, som trafikerar Gävle-Uppsala, har många dagliga avgångar.

Länk till SJs webbplats
Länk till SLs webbplats

Buss
Närmaste busstation är Samariterhemmet på Kungsgatan.

Från centralstationen och Resecentrum går förutom flertalet stadsbussar även regionala bussar mot såväl Enköping eller Västerås som Norrtälje och Östhammar.

För tidtabeller och mer info se ULs hemsida:
Länk till Uppsala Buss (UL) webbplats

Bilpool
Inom gångavstånd till fastigheten finns två bilpooler från Sunfleet som är tillgängliga för alla, den ena i parkeringsgaraget på övre plan i Svavagallerian (infart Dragarbrunnsgatan 50), där det finns en elpoolbil.

Den andra bilpoolen finns på markparkeringen vid kvarter Hugin, med infart vid korsningen Kungsängsgatan/Strandbodgatan (parkeringsyta C). Där finns det två poolbilar.

För medlemskap och villkor seSunfleets hemsida.

Parkering & laddplatser

Parkering
Närmaste parkeringsgarage finner du i Svava Matgalleria (infart Dragarbrunnsgatan 50). Här finns även 1 parkeringsplats utrustad med laddstolpe för laddning av elfordon.

Vasakronan ansvarar för elladdplatserna, för frågor kontakta kundtjänst på telefon 018-489 20 40 eller kundservice@vasakronan.se.

Cykelparkering

Cykelparkering
Cykelparkering finns utanför fastigheten på Suttungs gränd 3.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer. Kom ihåg att låsa din cykel – Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.