Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters
förändring och utveckling. En insikt som allt fler får.
Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor.

2 Vad vill ni uppnå?

I workshops med ledningsgrupp och medarbetare letar vi efter svaret. Inte sällan blir det en katalysator för diskussioner om ledarskap, företagskultur och om vart företaget är på väg.

Resultatet blir en visionsrapport som beskriver er framtida arbetsplats och en arbetsplatsstrategi. Arbetsplatsstrategin är unik för varje företag och ger svar på hur fysisk miljö och medarbetarnas kunskap och kompetens ska fogas samman på bästa sätt med syfte att bidra till verksamhetens mål.

Vår egen resa mot ett nytt huvudkontor

När vi stod inför utmaningen att få ihop två företagskulturer till en insåg vi vilken viktig pusselbit den fysiska miljön var. Vi ville ha lokaler som ökade möjligheterna till samverkan och integration. En plats som samlar all vår kunskap på ett ställe och med ett modernt ledarskap att inspireras av. Vår drömarbetsplats blev ett aktivitetsbaserat kontor, utan bestämda arbetsplatser, med zoner och rum för olika aktiviteter. Där varje person kan välja den plats som passar bäst för dagen, antingen man behöver lugn och ro eller kreativa möten med kollegorna.

För oss var det också viktigt att vår arbetsplats skulle vara hållbar i minsta detalj och spegla våra värderingar. Bland annat mod. Vi ville visa att vi tänker nytt och att vi vågar ta ut svängarna.

För ett annat företag kanske det handlar om att visa att man har ett kundorienterat arbetssätt, att man är kostnadsmedveten eller har ett visst varumärke. Arbetsplatsstrategin blir unik för varje företag.