Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters
förändring och utveckling. En insikt som allt fler får.
Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor.

4 Nu kör ni!

Designkonceptet är klart. Principerna för den nya kontorslösningen är på plats. I det här skedet är det mycket som är konkret.

Det är dags att hitta kontorsläget och rita in den skarpa lösningen. Nu behövs en projektgrupp med olika kompetenser för att möta behovet i projektet. Förändringsledning, kommunikation, IT, projektledning och ett tydligt ledarskap är några exempel på vad som behövs i den här fasen. Och så referensgrupper och en flyttgeneral förstås.

Arkitekternas utmaning är att bevaka så att målbilden och ramverket tas tillvara i den fysiska lösningen. Vilken färg ska det vara på mattan? Hur ska innertaket se ut? Ska det vara något innertak? Här går bygg- och förankringsprocessen med medarbetarna hand i hand. Det är mycket att hålla reda på. Och snart är det dags att flytta in, i en ny kontorslösning. Och troligtvis med ett annorlunda arbetssätt.

Vår egen resa mot ett nytt huvudkontor

Att gå från ett mer traditionellt öppet kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor väckte mycket känslor. Därför arbetade vi aktivt med kommunikation och hade en tydlig plan för hur vi skulle informera alla medarbetare. Ju närmare inflyttningen vi kom, desto mer intensivt jobbade vi med kommunikation och dialog: avdelningsvis, i projekt- grupper och fokusgrupper. Och flyttgeneralen hade mycket bråda tider!