Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters
förändring och utveckling. En insikt som allt fler får.
Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor.

5 Hur gick det?

Att utvärdera är a och o. Blev det som ni ville? Vad tycker medarbetarna? Behöver något förändras?

Ramverket är bra att ha som grund att gå tillbaka till. Ibland förändras förutsättningarna och något måste justeras. Ibland handlar det om arbetssätt, ibland om möbleringen.

Utvärderingen kan göras på flera sätt. Webbenkät, fokusgrupper eller bara samtal med varandra. Det viktiga är att inte släppa målbilden förrän man har nått ända fram och man känner att lokalen och den fysiska miljön verkligen bidrar på det sätt man önskar.

Vår egen resa mot ett nytt huvudkontor

Sedan vi flyttade in i vårt nya kontor i december 2012 har det skett flera stora förändringar. Både när det gäller ledarskap och medarbetarskap och det vi kan konstatera är att vi är nöjda! I vår senaste medarbetarundersökning var 93 procent av våra medarbetare mycket nöjda med det nya kontoret, och det förändrade arbetssättet. Dessutom jobbar vi i princip helt papperslöst.

Man ska inte tro att det är klart när man har
flyttat in. Det är då det börjar.

Britt Lindqvist, Utvecklingschef på Vasakronan

Vi jobbar mer rörligt, mer engagerat och levande. Det har blivit effektivare.

Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan