Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters
förändring och utveckling. En insikt som allt fler får.
Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor.

1 Hur fungerar kontoret idag?

Det första vi gör är att vi tillsammans med er skaffar oss en bild av nuläget. Vi tittar på hur verksamheten ser ut idag och hur lokalerna fungerar. Det gör vi bland annat genom intervjuer med nyckelpersoner.

Syftet är att skapa samsyn. Resultatet blir ett ramverk med riktlinjer för vad den fysiska miljön ska bidra till, kopplat till företagets utmaningar.

Vägen till en smartare arbetsplats

Britt och Henrik om vikten av en genomarbetad process

Vår egen resa mot ett nytt huvudkontor

På Vasakronan har vi själva gjort resan mot den smarta arbetsplatsen. Den började 2008 när AP Fastigheter köpte Vasakronan. Vår utmaning var att få två företagskulturer att bli en. Vi insåg att de lokaler vi satt i inte bidrog till det. Därför började vi fundera över andra kontorslösningar.

För ett annat företag kan utmaningen vara att öka produktiviteten, attrahera och behålla medarbetare, förändra en företagskultur eller att se över kostnaderna. Varje utmaning skapar ett unikt ramverk för hur kontoret ska utformas.

Så här ser vårt ramverk ut för Klara Zenit:

  1. Alla ska känna sig välkomna att arbeta var man vill och med de man behöver
  2. Vi ska ha flera olika platser för olika aktiviteter
  3. Vi ska inte ha några bestämda platser utan jobba där det passar bäst
  4. Vi ska ha möjligheter till ett helt mobilt arbetssätt
  5. Vi ska skriva ut minimalt med papper
  6. Alla skrivbord ska vara rena och städade när man är klar