Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Nyfiken?
Ställ dina frågor till någon som vet
Rätt person hittar du här

Hur är det att vara medarbetare i ett aktivitetsbaserat kontor?

Ledia Youkhanis jobbar som projektkoordinator på Vasakronan och vet hur det är att gå från ett eget rum till en helt fri och öppen miljö. Fråga Ledia hur det är att jobba aktivitetsbaserat och papperslöst.

Se filmen: Från rum till nya möjligheter
Fem medarbetare från Vasakronan berättar hur det är att jobba i ett aktivitetsbaserat kontor

  • Projektkoordinator Ledia Youkhanis Ledia Youkhanis 08-566 207 33