Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Nyfiken?
Ställ dina frågor till någon som vet
Rätt person hittar du här

Hur är det att vara chef i ett aktivitetsbaserat kontor?

Carina är chef för Vasakronans hyresadministration och vet vilka möjligheter och utmaningar som ett aktivitetsbaserat kontor innebär. Fråga Carina om hur chefs- och ledarskapet påverkas när man jobbar aktivitetsbaserat.

  • Chef Hyresadministration Carina Wetterqvist Carina Wetterqvist 08-566 206 02