Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Funkar det?

klarazenit

”Kontoret tänjer på gränserna och stödjer vår företagskultur på ett bra sätt.”

Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan

En högre verksamhetspuls som slår av sig själv

När AP Fastigheter köpte Vasakronan 2008 började en lång förändringsprocess.
Två organisationer, två företagskulturer skulle bli en. Målet var att öka samverkan, integration
och puls. Den fysiska miljön blev en viktig pusselbit.

I december 2012 flyttade Vasakronan in i sitt nya huvudkontor, Klara Zenit, på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. De öppna inbjudande lokalerna speglar det företag som Vasakronan är och vill vara, öppet, modigt och icke-hierarkiskt.

De 2 500 kvadratmetrarna har inga fasta arbetsplatser, istället finns zoner och rum för olika typer av jobbaktiviteter. Behövs koncentration finns den tysta avdelningen. Vill man vara en del av pulsen sätter man sig på en arbetsplats mitt i smeten. Är det utbyte med kollegorna som gäller finns mötesplatser med fantasifulla utformningar och namn som Cirkustältet och Pergolan.

Det här är en virtuell och papperslös arbetsplats. Oavsett var man är finns en tunn klient som jobbar mot ett datacenter vilket gör det enkelt för alla att logga in på vilken dator som helst, när som helst på kontoret. Alla arbetsplatser har dubbla skärmar och utskrifterna har minskat till ett minimum. Idag är vi så papperslösa som det är möjligt att vara.

Så blev det

– Nu tar varje medarbetare ett större ansvar för att lösa sina frågor och man samarbetar mer. Min roll som chef har förändrats och det är viktigt att jag ser mina medarbetare på ett annat sätt än förut.
/Carina Wetterqvist, chef Hyresadministration 

– Det var en omställning att hitta sitt nya arbetssätt men nu vill jag inte byta. Framförallt tycker jag att pulsen och energin på kontoret har ökat rejält. Och att jobba papperslöst är verkligen en hit.
/Viktoria Nilsson, projektledare Kommunikation

Framgångsfaktorer

  1. All in. Ledningen måste vara tydlig med att det nya sättet att arbeta omfattar alla
  2. Involvera medarbetarna och lyft fram de farhågor som finns
  3. Låt den fysiska miljön spegla företagets värderingar. Det går inte att säga att man är ett öppet företag och samtidigt ha slutna lokaler
Vi jobbar mer rörligt, mer engagerat och levande. Det har blivit effektivare.

Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan

Från rum till nya möjligheter

Medarbetare och vd berättar om hur det är att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor.

Aktivitetsbaserat kontor hos en bättre värd

Intresset för aktivitetsbaserade kontor är stort. Häng med in till oss och inspireras.