Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Funkar det?

HeleneMicrosoft

”När människor inte är på plats riskerar man att företagskulturen sipprar ut. Vi behöver skapa kontor där männsikor vill vara.”

Heléne Lidström, Microsoft Sverige

DNA - Det nya arbetslivet

På Micosofts kontor, i Akalla strax norr om Stockholm, hade de 650 medarbetarna var sitt skrivbord. Men nyttjandegraden var så låg som 25 procent. Nu ser det annorlunda ut.

Hela processen tog två och ett halvt år, men i mars 2013 var det nya kontoret klart. Arbetssättet är aktivitetsbaserat, det finns inga traditionella arbetsrum, miljöerna är anpassade efter olika behov och arbetsplatserna är fria.

Ytan har minskat från 11 600 kvadratmeter till 8 500, varav 23 procent är avsatt till skrivbord jämfört med tidigare 60 procent. Sex månader efter Microsoft flyttat in gjordes en mätning som visade att 91 procent av medarbetarna var nöjda med sin arbetsplats, jämfört med tidigare 59 procent. De ansåg också att den egna effektiviteten ökat från 37 procent till 81 procent.

En förändringsprocess – inte ett kontorsprojekt. Microsoft har varit noga med att beskriva det som skett som en förändringsprocess, inte som ett kontorsprojekt. För dem handlar det om att skapa förutsättningar för Det Nya Arbetslivet ( DNA). Det innebär att utforma kontoret så att det på bästa sätt möter medarbetarnas behov inte minst med hjälp av smart teknik.

Sveriges bästa arbetsplats. 2013 fick Microsoft utmärkelserna Sveriges bästa arbetsplats och Sveriges snyggaste kontor. Läs en längre intervju med Microsoft och “Det digitala arbetslivet är  här”. Läs om hur Microsoft beskriver Det Nya Arbetslivet här.

”Vi är övertygade om att vårt erbjudande om det nya arbetslivet stärker vår attraktionskraft som arbetsgivare. Med vår teknologi och våra produkter gör vi verklighet av hur ett modernt arbetsliv kan se ut, inte bara i fina ord utan på riktigt.”

Anne-Marie Andric, HR-chef, Microsoft Sverige

Framgångsfaktorer

  1. Tydlig vision
  2. Holistiskt synsätt; teknik, människa och plats
  3. Tekniken är möjliggöraren