Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Kontorsrevolutionen går hand i hand med den digitala revolutionen.
Sättet vi arbetar på har förändrats i grunden. Vi är inte längre knutna till kontoret, utan fria att arbeta var vi vill. Det gör paradoxalt nog att kontoret blir viktigare än någonsin.
Vi måste skapa miljöer som ger alla möjlighet att prestera på topp.

(eller så tar ni en genväg och hyr ett nyckelfärdigt kontor  Smart & klart!)

Kolla in vår pocket! (pdf)
Fem steg till en smartare arbetsplats

Funkar det?

Schneider

”Medarbetare ser inte längre sig själva och sin avdelning som en isolerad avdelning utan man ser att man är en del av något mycket större, Schneider Electric"

Pär Guthagen, Facility Manager Schneider Electric

Ett agilt arbetssätt

På Schneider Electrics Skånekontor har 250 medarbetare, varav 140 mjukvaru- och hårdvaruutvecklare, flyttat från Malmö till Lund. De har dessutom gått från att ha varsitt eget skrivbord till att arbeta enligt ett agilt arbetssätt.

Medarbetarna på Schneider Electric kände att deras Malmökontor inte var tillräckligt effektivt och inte heller levde upp till företagets flexibilitetsbehov. De satt trångt vid varsitt skrivbord i egna rum eller i öppna kontorslandskap. Lokalen försvårade teamarbete, bland annat behövde Scrum team boka konferensrum för att kunna ha avstämningar och det blev mycket spring i korridorerna.

– Att arbeta isolerat kan visserligen vara effektivt på individnivå, men för att nå långsiktiga resultat måste vi arbeta tillsammans som en organisation mellan segment och avdelningar. //Pär Guthagen, Facility Manager Sweden, Schneider Electric.

Hela processen tog två år. Schneider Electric är en matrisorganisation och stod därför inför utmaningen att styra förändringsarbetet med chefer placerade i andra länder. Vanligtvis är det en CEO som driver ett förändringsarbete, men här växte behovet fram från flera olika håll i organisationen.

Matrisorganisationsstrukturen innebär att hela organisationen har ett resultatansvar. För att medarbetarnas motivation ska öka måste de känna sig involverade i verksamheten, och det nya kontorslandskapet är ett verktyg för att uppnå det.

– På ett övergripande strategiskt initiativ så har vi haft målet att olika avdelningar och segment inom företaget ska integreras. Medarbetare ska motiveras och drivas av det gemensamma resultatet och våra övergripande tankar om försäljning, organisationskultur och vision, vilket ska vara synligt ända ut till våra kunder. //Pär Guthagen, Facility Manager Sweden.

Matrisorganisationsstrukturen innebar att medarbetarnas vilja till förändring blev oerhört viktig. För att Schneider Electrics förändringsarbete skulle lyckas behövde matrischeferna, divisionschefer och informella ledare involveras i processen, men det var också viktigt att involvera motståndare till det agila arbetssättet. En organisationsstruktur med chefer placerade på annan ort gör förändringsarbetet mer komplext. Matrischefernas stöd och övertygelse är ett måste för att ett förändringsarbete ska lyckas, samtidigt som medarbetarna måste vara mottagliga för, och själva driva, förändringen.

Så blev det

– Första dagen efter flytten till vårt nya kontor var jag väldigt nervös och undrade såklart hur reaktionerna skulle bli. Efter frukost fick jag den första frågan från en medarbetare som undrade var pennvässaren fanns. När pennvässaren var den enda frågan innan lunch så visste jag att flytten var lyckad! //Pär Guthagen, Facility Manager Sweden.

Idag är lokalerna bättre anpassade efter Schnedier Electrics organisationsstruktur och arbetssätt. Lokalerna uppmuntrar till tvärkompetens och samarbete. Att ha lokaler som möjliggör spontana möten med kunder och kollegor är en viktig nyckelbit för att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen.

– De nya agila lokalerna gör att vi får möjlighet att arbeta bredvid kollegor på andra avdelningar, du hör och ser andras arbete. När medarbetares enheter och segment korsas har man större potential att utvecklas. Det blir mer stimuli vilket i sin tur ger möjlighet till mer personlig utveckling på jobbet. Dessutom är mötet med kollegorna väldigt viktigt för trivseln på arbetsplatsen, och nu får medarbetarna fler naturliga möten med varandra under arbetsdagen. //Pär Guthagen, Facility Manager Sweden.

Schneider Electric flyttade inte bara till en lokal som möjliggör ett agilt arbetssätt, utan också från Malmö till Lund. Det var ett medvetet val för att kunna ta del av fördelarna i Ideon Science Park.

– Som ett forskningsorienterat företag är det otroligt värdefullt att sitta bland andra likasinnade företag och ta del av den tvärkompetens som finns i parken. //Pär Guthagen, Facility Manager Sweden.

Tips för ett mer välmående kontor

Hur skapar vi en arbetsplats där glädje och effektivitet förenas? Hur optimerar vi våra lokaler? Hur kan vi arbeta smart med kontorsfrågan? Vad betyder kontorsrevolutionen för oss? Alla Vasakronans svar bygger på egna erfarenheter.

Vägen till en smartare arbetsplats

Britt och Henrik om arbetsplatsstrategi och vikten av en genomarbetad process.

En forskares tankar

Mats Tyrstrup, Ekonomie doktor HHS, om dagens kontorsutveckling och dess konsekvenser.