Bygginfo Sergelhuset

stadsutvecklingsprojekt i Stockholm city

Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar som vetter mot tre olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Här utvecklar vi kontor, handel, bostäder och mötesplatser fördelat på 86 000 kvm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020. Läs mer om Sergelhuset och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat januari 2019

 

Fortsatta fasadarbeten på Hus S

På S-huset avslutas fasadmontaget längs Malmskillnadsgatan. Under vecka 5-6  monteras fasad på gaveln mot Mäster Samuelsgatan och därefter längs Sveavägen. Invändigt fortsätter rivnings- och schaktarbetena. Inga av arbetsmomenten beräknas orsaka några större störningar för omgivningen.

Fasad- och installationsarbeten i M-huset

För att skapa liv i den långa, smala Malmskillnadsgatan delas M-husets fasad upp i tre olika utföranden. Den södra delen har klätts med en röd fasad och nu är det dags för nästa del, mittpartiet. Fasadmontaget på denna del planeras vara klart i slutet av mars. Av säkerhetsskäl kommer fasadelementen över Parkadens utfart att monteras nattetid en natt i veckan. Fasadmontaget är inget arbete som orsakar byggbuller.

I bostadsdelen i hörnet Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan pågår invändiga installationer. Bostädernas fasadbeklädnad har senarelagts och planeras starta i slutet av februari.

Paviljongen byggs upp under väderskydd

I hörnet Sveavägen och Hamngatan fortsätter uppförandet av Paviljongen. Den göms i en tältbyggnad så att stommen kan gjutas utan påfrestningar från väder och vind.

H-huset snart i topp

På Hamngatan fortsätter H-husets stomme att resas. Stommontaget planeras vara klart i slutet av februari, därefter tar fasadmontaget vid.

Bullrande arbeten

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och har placerat bullermätare runt om kvarteret för att hålla koll på att vi inte väsnas för mycket. Vår störningstelefon går att ringa dygnet runt.

Webbkameror

Är du nyfiken på hur projektet ser ut just nu? Klicka här!

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundtjänst, tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Servicecenter
På Mäster Samuelsgatan 41, i bodarna, ligger projektets servicecenter. Här skriver både besökare och projektarbetare in sig. Servicecentrets öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg