Bygginfo Sergelhuset

stadsutvecklingsprojekt i Stockholm city

Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar som vetter mot tre olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Här utvecklar vi kontor, handel, bostäder och mötesplatser fördelat på 86 000 kvm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020. Läs mer om Sergelhuset och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat mars 2020

 

I hela kvarteret pågår invändiga arbeten och hyresgästanpassningar åt de företag som ska flytta in, däribland EY, Stureplansgruppen, King, Amazon och Vasakronan själva.

Malmskillnadsgatan avstängd fram till årsskiftet

Från och med natten till 18 mars hålls Malmskillnadsgatan stängd från bron över Hamngatan till Mäster Samuelsgatan. Initialt stängs gatan för demontage av en byggkran. I början av april påbörjar sedan Vasakronan i samarbete med Stockholms stad ett arbete med att byta Malmskillnadsgatans tätskikt. Dessa arbeten planeras pågå till och med årsskiftet.

Gatan stängs av för både biltrafik, cyklister och fotgängare. Utfarten från Parkaden kommer dock att hållas öppen för utpassage, förutom under juni, juli och augusti. Läs mer här.

Läs mer om arbetena på Malmskillnadsgatan på Stockholm stads hemsida.

Nattarbeten Malmskillnadsgatan

Det ovan nämnda krandemontaget utförs nattetid kl. 22-05 och pågår till och med början av april. Dessa arbeten bedöms inte vara av störande karaktär.

Begränsad framkomlighet i lastfaret

Sedan årsskiftet pågår arbetet med att byta tätskikt nere i Malmfaret. Detta innebär att transporter till butiker i Sergelgången inte kommer fram till lastzonen som vanligt och Vasakronan bistår därför med att få fram leveranserna den sista biten.

Under vecka 17-20 flyttas arbetsområdet enligt ritningen nedan. Detta försvårar trafiksituationen något i faret och leveranser kommer då att lämnas vid angivet område och Vasakronan ombesörjer sedan att leveranserna kommer fram den sista biten till lastzonen.

För trafik in till garaget i Kv. Putten 15 gäller infart från Sveavägen 10 under vecka 17-20.

Vasakronan skyltar upp ordentligt för tydlig hänvisning till ändrade leveransvägar och flyttade miljöstationer.

Störande arbeten Hamngatan

Med start fredag 13 mars utförs bilningsarbeten på Hamngatan för att ta bort de betongfundament som använts för byggbodarna på Malmskillnadsbron. Arbetena utförs kl. 06.30-09.30 samt eventuellt kl. 20.00-22.00. Arbetet pågår till och med vecka 13.

Bullrande arbeten

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och har placerat bullermätare runt om kvarteret för att hålla koll på att vi inte väsnas för mycket. Vår störningstelefon går att ringa dygnet runt.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälanDet snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice, tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Servicecenter
På Mäster Samuelsgatan 41, i bodarna, ligger projektets servicecenter. Här skriver både besökare och projektarbetare in sig. Servicecentrets öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Whistleblower – det ska gå rätt till Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg