Bygginfo Sergelhuset

Här utvecklas Stockholms hjärta

Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar som vetter mot tre olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Här utvecklar vi kontor, handel, bostäder, eventytor och mötesplatser fördelat på 86 000 kvm. Projektet är klart i slutet av 2020. Läs mer om Sergelhuset och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

september 2020

 

Projektet håller på att färdigställas och invändigt arbetas det för fullt med de nya lokalerna. De första hyresgästerna tillträder under november, och sedan flyttar de in allt eftersom under 2021.

Arbeten på Malmskillnadsgatan

Markarbetena som staden utför på Malmskillnadsgatan fortsätter fram till årsskiftet. Den andra etappen, som sträcker sig mellan Parkaden och Malmskillnadsbron färdigställs i november. Sista etappen på Malmskillnadsbron beräknas vara klar till årsskiftet. Det är också då hela gatan öppnar igen för genomfart.


Arbeten på Sveavägen

Byggetableringarna i kvarteret håller på att plockas ner. Ställningen som hållit bodarna på Sveavägen plockas ner nattetid (kl. 22-05) t.o.m. mitten av oktober. När det är klart påbörjas demontage av byggkranen på Sveavägen, vilket är den sista av fyra byggkranar att tas ner.

Demontage av betongfundament och återställning av gatan där kranen stått planeras pågå under oktober-december, och detta är något som riskerar orsaka störningar. Arbetena utförs dagtid.


Arbeten på Mäster Samuelsgatan

På Mäster Samuelsgatan demonteras byggbodarna, ställningen och betongfundament oktober-december. Även här kan momentet där betongfundamentet bilas bort orsaka störningar dagtid.

Bullrande arbeten

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och har placerat bullermätare runt om kvarteret för att hålla koll på att vi inte väsnas för mycket. Vår störningstelefon går att ringa dygnet runt.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälanDet snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice, tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Servicecenter
På Mäster Samuelsgatan 41, i bodarna, ligger projektets servicecenter. Här skriver både besökare och projektarbetare in sig. Servicecentrets öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Whistleblower – det ska gå rätt till Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg