Bygginfo Sergelhuset

stadsutvecklingsprojekt i Stockholm city

Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar som vetter mot tre olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Här utvecklar vi kontor, handel, bostäder och mötesplatser fördelat på 86 000 kvm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020. Läs mer om Sergelhuset och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat maj 2020

 

I hela kvarteret pågår invändiga arbeten och hyresgästanpassningar åt de företag som ska flytta in, däribland EY, Stureplansgruppen, King, Amazon och Vasakronan själva.

Utfart från Parkaden på Malmskillnadsgatan stängd juni-augusti

Stockholm stads markarbeten på Malmskillnadsgatan fortlöper enligt plan och gatan håller fortsatt stängt för bil- cykel- och gångtrafik. Under juni-augusti stänger även utfarten från Parkaden. Läs mer här.

Läs mer om arbetena på Malmskillnadsgatan på Stockholm stads hemsida.

Kvälls- och nattarbeten på Mäster Samuelsgatan

Bygghissen på S-huset ska tas ner och delar av rivningen behöver utföras nattetid för att minimera trafikstörningar. Arbetet inleds natten till den 1 juni. Förhoppningen är att det räcker med en natts arbete, men vi reserverar oss för att arbeten även kan behöva utföras natten till 2 juni.

När hissen är demonterad påbörjas fasadmontage där hissen stått. Dessa arbeten utförs kl. 16-23 under vecka 25 och 26.

Arbeten Hamngatan

Med start 1 juni utförs bilningsarbeten på Hamngatan för att ta bort de betongfundament som använts för byggbodarna på Malmskillnadsbron. Arbetena planeras pågå till och med vecka 25.

Under juni påbörjas även gatuarbeten på Hamngatan för att återställa trottoaren längs med fasaderna.

Bullrande arbeten

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och har placerat bullermätare runt om kvarteret för att hålla koll på att vi inte väsnas för mycket. Vår störningstelefon går att ringa dygnet runt.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälanDet snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice, tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Servicecenter
På Mäster Samuelsgatan 41, i bodarna, ligger projektets servicecenter. Här skriver både besökare och projektarbetare in sig. Servicecentrets öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Whistleblower – det ska gå rätt till Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg