Bygginfo Sergelhuset

stadsutvecklingsprojekt i Stockholm city

Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar som vetter mot tre olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Här utvecklar vi kontor, handel, bostäder och mötesplatser fördelat på 86 000 kvm. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020. Läs mer om Sergelhuset och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat november 2018

 

Vattenbilning i Hus S

26-27 november utförs nästa delmoment i vattenbilningen, vilket är ett arbete som kan orsaka höga bullernivåer. Den 26:e pågår vattenbilningen till och med kl. 21 och den 27:e avslutas den kl. 16.

På S-husets södra del går det nu att se den nya fasaden och vecka 48 fortsätter fasadmontaget längs med Malmskillnadsgatan.

Paviljongens stomme gjuts

I december utförs gjutningen av paviljongens röda betongstomme. Gjutningen är ett känsligt arbete och därför har ett väderskydd byggts upp i hörnet Sveavägen/Hamngatan.

Takbar på Hus M

Limträstommen till det som ska bli en restaurang på M-husets tak är klar och nu arbetas det vidare med takläggning. På husets gavel mot Mäster Samuelsgatan kommer fasaden under december att börja kläs med cederträ innanför fasadställning. I M-husets södra del är fasaden på plats och där pågår nu invändig basbyggnad av WC-grupper med mera.

Fortsatt stommontage Hus H

H-huset fortsätter att resas våning för våning. Stommontaget planeras vara klart i mars.

Permanent trafikläge Sveavägen

Efter beslut från Stockholm stad är Sveavägen öppen för norrgående biltrafik och gående hänvisas istället till Sveavägens västra sida eller uppför trappan till Mäster Samuelsgatan. Detta trafikläge planeras stå fast till 2020.

Bullrande arbeten

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och har placerat bullermätare runt om kvarteret för att hålla koll på att vi inte väsnas för mycket. Vår störningstelefon går att ringa dygnet runt.

Webbkameror

Är du nyfiken på hur projektet ser ut just nu? Klicka här!

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundtjänst, tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Servicecenter
På Mäster Samuelsgatan 41, i bodarna, ligger projektets servicecenter. Här skriver både besökare och projektarbetare in sig. Servicecentrets öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg