Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Publicerad: 2014-11-24

Vasakronan satsar på laddparker

År 2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossiloberoende, det är regeringens mål. På Vasakronan vill vi vara med och utveckla den goda och hållbara staden och därför skapar vi en av de största laddparkerna i Sverige för elbilar.

Ladda elbil

Laddstation Vasakronan

För att fler människor ska våga köpa elbilar så måste det finnas en infrastruktur som garanterar att de kan ladda sin bil. Det menar Andrea Holmström, projektledare på Vasakronans utvecklingsavdelning. Det finns redan idag en mängd goda initiativ som arbetar för att främja introduktionen av elfordon i Sverige, exempelvis Roadmap:Sweden.

— Men för att få fart på bygget av infrastruktur så måste vi och andra markägare ta vårt ansvar för utbyggnaden, säger Andrea Holmström. Laddstationer måste finnas där folk kan och vill ladda, till exempel i anslutning till arbetsplatsen.

Vasakronan inleder nu ett stort pilotprojekt vars syfte är att ta fram ett hållbart koncept för elladdning. Laddparker byggs på fyra platser; Kista Entré, Rosenborg i Frösunda, Garnisonen på Östermalm och Svava i Uppsala.

— Vi har valt ut centrala fastigheter som är tillgängliga för många människor, exempelvis Garnisonen som öppet för både hyresgäster och allmänhet, säger Andrea Holmström.

Effekter och laddningstider
Vasakronan kommer att investera i två olika typer av stolpar, en vanlig laddstolpe, med två uttag, som ger en effekt på 7,4 kW och som laddar fullt på tre timmar samt en snabbladdare med effekt upp till 50 kW som laddar fullt på 10 – 30 minuter. I dagsläget har de flesta elbilar ett batteri med en effekt på 3,7 kW, men för Vasakronan är det viktigt att bygga för att även täcka framtida behov. Forts. →

— Vi kommer att kunna erbjuda en av de mest kompletta lösningarna för laddning av elbil i Sverige med laddmöjlighet vid avtalsparkering, besöksparkering samt snabbladdning i en och samma fastighet, säger Andrea Holmström.

Genom att erbjuda laddmöjligheter för allmänheten hoppas Vasakronan skapa förutsättningar för människor att äga elbilar. För en genomsnittlig elbilsägare som bor i hus och laddar hemma tar det 6-8 timmar att ladda batteriet fullt eftersom effekten är så svag i en vanlig kontakt. För den som bor i lägenhet och saknar garageplats är egen laddning ofta en omöjlighet.

— Vi kopplar dessutom ihop laddparkerna med bilpooler på de platser där det finns intresse, till exempel i Svavagallerian i Uppsala. Där kommer det att finnas en stolpe med en effekt på 22 kW för att hålla Sunfleets poolbilar laddade och klara hela tiden.

Till pilotprojektet hör även ett tydligt grafiskt koncept så att hyresgäster, besökare och boende snabbt och lätt ska hitta laddparkerna. Det kommer att finnas ett tiotal laddplatser per garage (Garnisonen, Kista Entré och kv Rosenborg) samt ett tiotal laddplatser på varje utomhusparkeringar.

— Vår målbild är att en laddpark aldrig ska vara full! Därför har vi överdimensionerat antalet laddstolpar. Vi har uppnått vårt mål när vi får folk att börja köpa elbilar. Och vi ser fram emot den dagen då vi behöver utöka vår kapacitet, säger Andrea.

Vi kommer att kunna erbjuda en av de mest kompletta lösningarna för laddning av elbil i Sverige med laddmöjlighet vid avtalsparkering, besöksparkering samt snabbladdning i en och samma fastighet,

Andrea Holmström, projektledare på Vasakronans utvecklingsavdelning

Andrea

Andrea Holmström

Antal laddplatser
Kista Entré – 10 laddplatser i garage och 12 utomhus. Garnisonen – 14 laddplatser i garage och 8 utomhus. Rosenborg – 20 laddplatser i garage. Svavagallerian i Uppsala – 2 laddplatser i garage.

Vad kostar det att ladda bilen på Vasakronans laddplatser?
Bilägaren betalar en tilläggstaxa på 15 kronor per timme på besöksparkering eller ett tilläggsavtal på 1 000 kronor i månad för avtalsparkering. För snabbladdningen betalar man tre kronor i minuten. På besöksparkering görs betalningen i parkeringsautomat. Vid snabbladdning används dock  mobilapp (lanseras december 2014), via sms eller med RFID-läsare (kort eller tagg).

Sladd, kontakt och adapter
Laddstolparna är inte försedda med sladd, den måste bilägaren ha med sig. Vasakronan använder Typ2-kontakter som är EU-standard och kommer att bli standard i Sverige. Med adapter kan man ladda, oavsett kontakttyp.