Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Publicerad: 2016-11-30

Samverkan

Ett kontor är så mycket mer än bara ett kontor. Det är platsen där er verksamhet och era medarbetare utvecklas, växer och helst en plats för inspiration. Det är många faktorer som bidrar till att skapa en sån plats. Här har vi samlat kunskap om kontoret som vi vet att ni behöver med er på vägen. Vi kallar avsnittet samverkan för det handlar om vad vi kan göra, vad ni kan göra och vad vi kan göra tillsammans.

Inomhusklimat

Den optimala inomhustemperaturen på kontoret är 24 grader på sommaren och 22 grader på vintern. Skillnaden beror på att vi oftast klär oss tunnare på sommaren och då behöver vi ha en en högre inomhustemperatur på kontoret. Detsamma, fast omvänt, gäller på hösten och vintern. I 90 procent av fallen lyckas vi leverera en inomhustemperatur mellan 22 – 24 grader. Men den temperatur som de tekniska systemen styrs mot, och den temperatur människorna upplever, kan vara olika rent tekniskt. En termostat mäter normalt endast luftens temperatur, medan vi människor känner av både luftrörelser och värmestrålning mot ytor.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs regelbundet i fastigheterna. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant som behöver få access till lokalen.

Om vill lära dig mer om inomhusklimat rekommenderar vi dig att läsa vår artikel Vägen till rätt temperatur och vår pocket Värdens pocket Inomhusklimat. Om du har frågor kan du kontakta våra tekniker. De kommer gärna förbi er lokal och visa hur inomhusklimatet fungerar. Teknikerna når du enkelt via vår kundtjänst eller så går du in på fastighetsinformation i Hyresgästinfo för just din fastighet.

Ladda gärna ner vår app Lagom varmt där du kan testa vilken temperatur som är ideal och förstå vad du själv kan göra för om du tycker det är för kallt eller för varmt.

Vägen till  rätt temperatur
Värdens pocket Inomhusklimat

Miljöarbete

Vasakronans miljöarbete grundar sig på den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Det betyder att vi har identifierat var vi har vår största miljöpåverkan, vad vi kan göra för att minska den och att vi sätter årliga mål för hur vi ska förbättra oss. Exempel på några åtgärder vi genomför:

  • Driftoptimering – fastighetens energianvändning följs upp kontinuerligt i syfte att eliminera all onödig energianvändning
  • Miljöcertifiering – varje år ökar vi andelen miljöcertifierade fastigheter
  • Energiinvesteringar med livscykelperspektiv – vi investerar i ny och mer effektiv teknik som reducerar energianvändningen i våra fastigheter.

Läs mer om vårt arbete och miljöansvar i vår Hållbarhetskarta och infoblad En miljövänligare värd.
Hållbarhetskarta översikt
Hållbarhetskarta folder
En miljövänligare värd

Läs mer om hur ni kan göra miljömedvetna val eller kontakta din fastighetschef.
Ett miljösmartare kontor
Grön butiksutveckling

Ljud

Olika människor är olika känsliga för buller och ljud. En del av oss kan mentalt blunda med öronen, andra blir störda och har svårt att koncentrera sig. Vår koncentrationsförmåga är särskilt sårbar för tydliga samtalsljud. Vår hjärna har nämligen ingen förmåga att sortera bort dem. Kollegors samtal och prat går därför rakt in i hjärnan och distraherar oss, vare sig vi vill eller inte. Länge har en bra ljudmiljö handlat om att dämpa och ta bort så mycket ljud som möjligt. Exempelvis genom akustiktak, absorberande skärmar och ljuddämpande mattor. Nu pratar många om ljudberikning. Det innebär att tillföra ett bakgrundsljud på svag nivå som maskerar det mänskliga talet. Då uppfattas det inte lika tydligt och blir mindre störande.

Om du vill lära dig mer om ljud och hur ni kan minska störande ljud i lokalen rekommenderar vi dig att läsa vår artikel Samtal stör kollegor mest och vår pocket Värdens pocket Ljud. Vi hjälper er gärna att förbättra ljudmiljön i lokalen. Kontakta din fastighetschef så berättar vi mer.

Samtal stör kollegor mest
Värdens pocket Ljud

Godshantering

Det flödar mycket gods till våra fastigheter och hållbara transportlösningar för godshantering är viktigt för stadsmiljön vilket kräver både miljövänliga fordon och samlastningscentraler. Större städer har ofta ett problem med hög trafikbelastning och framkomlighet som i sin tur påverkar miljön. Vi hjälper er gärna att se över era varuflöden så att dessa fungerar på ett optimalt och hållbart sätt vad gäller av- och pålastning, återvinning och utkörning av varor till er lokal. I vissa fastigheter har vi bemannade godsmottagningar som kan hjälpa er hantera leveranser till fastigheten.

I Stockholm city kan vi erbjuda tjänsten samlastning. Med Ragn-Sells klimatsmarta tjänst Citylogistik samordnas godsleveranser med avfallshämtning, i små, tysta och eldrivna fordon. Samordningen av transporterna bidrar till minskad trafik och därmed bättre framkomlighet och miljö i staden. Samlastning innebär att era varor skickas till en av våra godsmottagningar där vi lastar om till ett miljövänligt transportmedel som kör ut era produkter.

Kontakta din fastighetschef för mer information.

Kundtidning och nyhetsbrev

Vår kundtidning En bättre värd har vunnit Svenska Publishingpriset två gånger samt kammat hem Silverbladet i kategorin ”Kundtidningar, Business to Business”. I En bättre värd skildrar vi bland annat framtidens kontor, arkitektur, design och arbetsmiljö. Här kan du läsa vår kundtidning: En bättre värd

Med 320 000 kvadratmeter handelsyta och 780 butiker finns det förstås mycket att berätta om. Det gör vi bland annat tre gånger per år i nyhetsbrevet Cityhandelsnytt från Vasakronan.

Vill du ha Cityhandelsnytt från Vasakronan i din mejlbrevlåda? Skicka ett mejl till: viktoria.nilsson@vasakronan.se.