Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Publicerad: 2012-05-21

Klokt och medvetet.

Gröna butiken är Vasakronans koncept för miljösmartare butiker. Det samlar ett antal tjänster framtagna speciellt för dig som driver butik med syftet att hjälpa dig att minska din miljöpåverkan när det gäller den fysiska butiken. Den gröna butiken ger dig möjlighet till medvetna val och ett positivt gensvar hos både plånboken och miljön.

Vi har miljöfokus i allt vi gör. Därför är det naturligt för oss att även jobba tillsammans med våra hyresgäster för att ständigt förbättra vår gemensamma miljöpåverkan. Vi är nämligen övertygade om att vi tillsammans kan göra större skillnad än var och en på varsitt håll.

Se den gröna butiken som ett smörgåsbord där du kan välja de tjänster som passar din butik bäst. Vi kommer gärna till dig och berättar mer om hur den gröna butiken kan hjälpa dig i ditt miljöarbete. Här får du ett smakprov på vad vi menar med en grön butik:

Grönt hyresavtal

Basen för en grön butik är ett grönt hyresavtal. Målet är att gemensamt minska  energianvändningen för värme, kyla och el. Dessutom samarbetar vi för att öka återvinningen av emballage och avfall samt för att göra butiksomställningar och ombyggnationer på ett mindre resurskrävande sätt. Besparingarna tillfaller framförallt miljön och dig som hyresgäst.

 

Grön butiksomställning

En butiksomställning innebär ofta att hela inredningen byts ut. Ut med det gamla och in med det nya. En grön butiksomställning ger gamla väggpaneler, butiksställ och kassadiskar m.m. möjlighet till ett andra liv genom återanvändning i andra verksamheter eller omlokalisering inom butikskedjan. Övrig inredning och avfall sorteras och återvinns på bästa sätt. Istället för att betala dyrt för osorterat avfall kan en grön butiksomställning till och med ge en intäkt.

Det finns även möjlighet till en intäktspost på företagets sociala konto: skänkta inventarier kan vara av stort värde hos någon annan. Du väljer själv vad du vill göra. Oavsett vilket får du alltid en rapport med full spårbarhet som visar vart din butiksinredning tog vägen.

När du gör en grön butiksomställning har du även möjlighet att få hjälp med att minska energianvändningen i butiken. Med stort stöd från vår erfarna teknikorganisation hittar vi tillsammans smarta lösningar för exempelvis belysning, värme och kyla, som ger ett direkt gensvar i din butiks energianvändning. Ta gärna kontakt med oss redan på idéstadiet. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

 

 Grön el

Som handelshyresgäst hos Vasakronan kan du teckna avtal för miljömärkt el till Vasakronans färdigförhandlade och mycket konkurrenskraftiga priser. Välj mellan rörligt, fast eller ett mixat avtalsupplägg. Du får el som är baserad på vatten-, vind- och biokraft.

 

 

Grön service

Transporter står för en stor andel miljöpåverkan. Och servicetjänster står för en stor andel transporter. Om du väljer Grön service i form av fruktleveranser, vaktmästeritjänster, bud och städning av butiken innebär det att din serviceleverans samordnas med övriga butiker och kontor i fastigheten och därmed minskas transporterna i samhället i stort.

 

Grön emballage- och avfallshantering

Varuemballage tar plats och tid. Det måste sorteras och transporteras till angivna sopsorteringsstationer. Många gånger finns det risk för felsortering vid sopsorteringsstationen och därmed stjälper hela återvinningskedjan. Utifrån fastighetens förutsättningar ser vi tillsammans med butiken över hur emballage- och avfallshanteringen kan bli enklare och bättre utifrån ett miljöperspektiv.

 

Grön butiksavveckling

Ibland finns det behov att avveckla en butik eller kedja. Som hyresgäst har du ett ansvar att återställa lokalen till överenskommen status. Ofta innebär det att inredning, infrastruktur, mattor, rulltrappor etc måste hanteras. En grön avveckling ger goda förutsättningar till en förlängd livslängd på dina inventarier hos någon annan eller en oväntad intäkt via andrahandsmarknaden. Du får en slutrapport med full spårbarhet som visar vad som hände med dina butiksinventarier.

Jag vill veta mer om den Gröna butiken, jag tror att det är något för oss.

Vårt koncept den Gröna butiken är i ständig utveckling och anpassas efter varje specifik verksamhet. Om du tycker att den Gröna butiken verkar intressant är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Vasakronan, för att veta mer om hur den kan anpassas för just din butik.

Samarbetspartners

För att kunna leverera den gröna butiken med högsta kvalitet har vi tecknat samarbetsavtal med utvalda leverantörer. På dem ställer vi höga krav. Varje leverantör måste bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och har även en skyldighet att kontrollera sina underleverantörer. Med hållbarhet avses i första hand miljöfrågor men även etiskt förhållningssätt utvärderas. Våra leverantörer är utvalda utifrån att de har hög etik, humanistisk grundsyn, god styrning och förstås miljöfokus i allt de gör. För den gröna butiken samarbetar vi med:

Coor Service Management – Grön service
Energi Sverige – Grön el