Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker
Publicerad: 2016-04-07

Nu gör vi det enkelt att ta cykeln

Vasakronans nya koncept Cykel & service syftar till att skapa goda förutsättningar för alla som cyklar eller springer till jobbet och förhoppningsvis sänka tröskeln för de som ännu inte börjat.

Cykel_o_service

Cykling ökar, bara mellan åren 2001 och 2010 ökade antalet cyklister i Stockholm med 76 procent. Dessutom blir säsongen längre och fler väljer att cykla året runt. Även andelen elcyklar ökar och då är det främst inom målgrupper som inte tidigare cyklat. Sammantaget kan vi konstatera att trycket på stans cykelbanor är hårt och att ha en servad och välfungerande cykel har blivit en viktig variabel för cyklister.

– Många som skulle vilja cykelpendla drar sig för att parkera sin cykel på gatan på grund av stöldrisken och det kan vara svårt att få tid för service på en cykelverkstad under högsäsongen. Dessutom behöver både cyklister och andra motionärer någonstans att duscha, byta om och torka blöta kläder. Finns inte dessa möjligheter avstår man från aktiviteten, säger Ronald Bäckrud.

I Cykel & service kan Vasakronan erbjuda säker förvaring för cykeln, cykelservice via Cykloteket Service Store, dusch-, tork- och ombytesmöjligheter. På det sättet skapas bättre förutsättningar för folk att ta cykeln till och från jobbet. I konceptet ingår även lånecyklar för de som vill cykla, men som inte har en egen cykel. I samarbete med Delacykel erbjuds hyresgästerna både vanliga cyklar och elcyklar.

– Cykel & service på Mäster Samuelsgatan är vår första fullskaleanläggning och förhoppningsvis har vi prickat in våra hyresgästers önskemål. Om inte så kommer vi att justera konceptet för att göra det ännu mer relevant. Tanken är även att bygga ett nät av service-hubbar där hyresgäster i fastigheter som ligger nära kan abonnera på Cykel & service-tjänster.

Grundidén med Cykel & service är att öka antalet som väljer att cykla, springa eller gå till och från jobbet. I Cykel & service skräddarsys abonnemangen utifrån kundens behov. På det sättet får man bara det man behöver, varken mer eller mindre. Konceptet är inte bara till för Vasakronans egna hyresgäster, utan öppet för alla som vill cykla till och från jobbet.

– Vi vet att det här är efterfrågade tjänster, men vi förstår också att det finns de som inte vill betala för den här typen av service. Därför har vi kvar vårt ordinarie cykelrum som givetvis är gratis för alla våra hyresgäster, säger Ronald Bäckrud.

Satsningen på cykel- och omklädningsrum är en del av Vasakronans fokus på hållbara fastigheter och transporter. Vasakronan har länge arbetat fokuserat på att minska energianvändningen i sina fastigheter. Sedan drygt fem år tillbaka förser Vasakronan sina fastigheter med klimatneutral värme och kyla samt förnyelsebar el. Ronald Bäckrud, regionchef för Stockholm på Vasakronan, konstaterar att alla dessa insatser har minskat Vasakronans utsläpp av klimatgaser med drygt 95 procent.

– En fantastisk siffra, men alla utsläpp kopplat till en fastighet sker inte i själva fastigheten. Transporter till och från påverkar i allra högsta grad. Som fastighetsägare har vi ett ansvar att skapa förutsättningar för att människor ska kunna använda hållbara transportmedel till och från våra fastigheter. Cykel och Service hoppas vi kan vara en pusselbit i det arbetet, avslutar Ronald.

123456_Hall_105797768

Cykel & service med ingång direkt från gatan till ljusa och fräscha lokaler.

123456_Rum_105797769

Här finns lånecyklar för de som saknar egen cykel. Cyklarna lånas enkelt via en app.

Cykloteket Service Store

I Cyklotekets Service Store finns även en butiksdel med de vanligaste produkterna, men hela Cyklotekets utbud går att beställa och få levererat hit.

Omklädningsrum

Ljusa omklädningsrum med skåp som man antingen lånar för dagen eller abonnerar på sitt eget skåp för förvaring över längre tid.

Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

Vårt första fullskaliga Cykel & service-anläggning ligger på Mäster Samuelsgatan 58. Här finns blanda annat:

  • Bemannad och kameraövervakad cykelförvaring
  • Omklädnings- och torkrum samt dusch
  • Möjlighet till eget förvaringsskåp
  • Tillgång till lånecyklar.

I lokalerna driver Cykloteket sin Service Store och kan erbjuda:

  • Cykelservice
  • Cykelrecond
  • Butik