Värdens finaste gymnasium

Värdens finaste gymnasium

Centralt men harmoniskt. Modernt, i vacker 1800-talskostym. Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg har flyttat till anrika lokaler. Här bor rättvisan i väggarna – i dubbel bemärkelse.

August i 2011. Höstterminen har just börjat på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg. Om Ingrid Segerstedt-Wiberg själv hade kunnat, hade hon antagligen funnits i korridorerna för att tala med eleverna om sommarens terrordåd i Norge.

– Så gjorde hon till exempel när Anna Lindh mördades. Då kom hon till skolan och talade ur hjärtat om hur viktigt det är att stå upp emot intolerans och orättvisa. Galningsverket i Norge skulle ha gjort henne fruktansvärt upprörd, säger Marja Wallmark, skolledare.

Journalisten, författaren och politikern Ingrid Segerstedt-Wiberg (1911-2010) ägnade hela sitt liv åt att kämpa för mänskliga rättigheter, frihet, fred och demokrati. Som dotter till den legendariske tidningsmakaren och nazistmotståndaren Torgny Segerstedt engagerades hon tidigt i flyktingarbete och i motståndet mot nazismen.

Under sitt 99-åriga liv gjorde Ingrid Segerstedt-Wiberg en mängd avtryck i samtiden. Några exempel: Som Göteborg stads flyktingkurator stred hon för en humanare flyktingpolitik. Som Folkpartiets riksdagsledamot avgick hon i protest mot partiets uppfattning att Sverige borde söka medlemskap i Nato. Hennes engagemang i internationella frågor resulterade i uppdrag för FN, Nordiska rådet och Unicef. Hon skrev otaliga böcker och debattartiklar, utsågs till hedersdoktor vid Göteborgs universitet samt tilldelades en rad utmärkelser och priser.

År 2000 grundades gymnasieskolan som skulle arbeta i Ingrid Segerstedt-Wibergs anda.

– Vi var ett gäng idealistiska, entusiastiska lärare som jobbade på stora gymnasieskolor med tusentals elever och vi ville starta en egen mindre skola. Visionen var en skola som skulle bidra till minskad segregation i samhället och spegla populationen i Göteborg där cirka 20 procent av ungdomarna har invandrarbakgrund, förklarar Marja Wallmark.

På Ingrid Segerstedts gymnasium är ledorden kunskap, delaktighet, mångfald och kommunikation. Den typiske eleven är engagerad i samhällsfrågor, någon som gärna debatterar, tänker sig en internationell framtid och vill göra skillnad i världen.

Med plats för 288 elever erbjuder skolan ett samhällsvetenskapligt program med två inriktningar: medieinriktning och internationell inriktning. Inom utbildningen ”Europa och världen” står exempelvis internationella organisationer och globala rättvisefrågor på schemat. Inom utbildningen ”Journalistik och samhälle” lär sig eleverna att skriva, undersöka och berätta.

Efter tio år i utkanten av Göteborg flyttade skolan under 2010 till en mer central adress. Med avenyn runt hörnet och utsikt över stadsdelen Heden finns nu verksamheten i den 1800-talsfastighet som en gång byggdes för Mölndals tingsrätt.

– Våra tidigare lokaler var för lyhörda och inte anpassade för skolverksamhet. Här är arbetsmiljön mer harmonisk, både för lärare och för elever. Eleverna tycker att lokalerna är otroligt härliga, även om det fanns en rädsla för att vi skulle ses som en ”bratskola”. Vår vackra fasad gör det ännu viktigare att tala om våra värden, säger Marja Wallmark.

Fastigheten uppfördes 1888 och användes som tingsrätt fram till 2010. Fasaden i rosa sten presenterar en storslagen arkitektur med vackra utsmyckningar. Till en början bestod fastigheten av tre våningar med stora tingssalen på första våningen och häradshövdingens tjänstebostad på våning tre. Med tiden har en fjärde våning tillkommit.

Gymnasieskolan har nu fyllt den tidigare tingsrätten med nytt liv. Den gamla tingssalen blev aula. Rådmannens rum är nu bibliotek. Enskilda arbetsrum gjordes om till klassrum och lärarrum. IT-infrastruktur har installerats – likaså en layoutsal och en ljudisolerad musik- och radiostudio som används i undervisningen.

Med varsam hand har vissa detaljer förändrats, andra bevarats.

Närvarostyrd ventilation, temperaturreglering och belysning gör dessutom lokalerna energieffektiva.

– Målsättningen var minsta möjliga påverkan och vi var helt överens med Vasakronan om vad som skulle bevaras. Stuckaturerna, kakelugnarna och intarsiagolven är kvar. Större arbetsrum har delats av med glasväggar som gör att man ändå ser genom rummen, säger Marja Wallmark.

En skola som speglar ett mångkulturellt Göteborg var visionen, men hur blev det?

– Vi trodde att vi som friskola skulle vara fria att ta in de elever vi själva ville ha, men vi måste följa central intagning och då blev det tyvärr inte så, säger Marja Wallmark.

Det centrala läget gör det ändå möjligt för skolan att öppna dörrarna för samhället, menar hon.

– I början av vår skoltid var Ingrid pigg och deltog i vissa föreläsningar. Med tiden gick i stället elever hem till henne och där kunde de sitta i timmar och prata politik. Nu har vi ett centralt läge och lokaler som gör det lättare för olika grupper att ta sig till oss. Vi planerar att organisera temadagar och seminarier för och med ungdomar om tolerans, fred och flyktingfrågor. Helt i Ingrids anda.

_______
Artikeln kommer från Vasakronans kundtidning En bättre värd. Om du kostnadsfritt vill prenumerera på En bättre värd i pappersform, klicka här för att beställa den.