Purple Flag – för ett tryggare city

Att få människor att känna sig trygga och säkra – även på kvällen – är en utmaning för alla stadskärnor. Certifieringen Purple Flag är ett kvitto på att det målet har nåtts.

Fredsgatan 12-14, Zara Home, Carl-Henrik Trapp, Elite Studio, Fri användningsrätt Foto: Elitestudio

Purple Flag kommer ursprungligen från Storbritannien och Irland och har funnits i Sverige sedan 2014. För att få stoltsera med symbolen den lila flaggan handlar det om att förbättra säkerhet, tillgänglighet, utbud och fysisk miljö, såväl kvälls- som nattetid. Nu har Vasakronan tillsammans med Fastighetsägarna tagit initiativ till att certifiera tre områden i Göteborg: Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen.

– Vår vision är att bidra till den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Det innebär att vi inte enbart arbetar för att förbättra fastigheterna, vi jobbar också med livet mellan husen. Därför kändes det självklart att knyta an till Purple Flag, säger Kristina Petterson Post, Vasakronans regionchef för Göteborg.

De tre utvalda områdena ser lite olika ut när det gäller mixen av butiker, kontor, hotell och bostäder. Men utmaningen är densamma: Hur får man staden att leva på kvällen så att det känns tryggt och säkert för de människor som vistas där?

– Ta exempelvis Nordstan. I gallerian finns ett fantastiskt myller av människor, språk och kulturer. Men när affärerna stänger blir det dött. Här finns verkligen möjligheter att ta tillvara på mångfalden och skapa aktiviteter, det är bara fantasin som sätter gränser.

Arbetet med certifieringen har precis börjat och nu handlar det om att hitta organisation, struktur och att sätta mål. Under våren 2018 är det dags för konkreta åtgärder och i augusti är det upp till bevis.

– Det känns väldigt spännande. Det är många aktörer inblandade exempelvis Göteborg stad, andra fastighetsägare, polisen, socialförvaltning och näringsidkare. Alla har vi på våra olika håll jobbat för att skapa en tryggare stad, nu möts vi för att tillsammans nå ett gemensamt mål, säger Kristina Petterson Post.