En värd i balans

En värd i balans

Se Vasakronans vd Fredrik Wirdenius summera hållbarhetsarbetet under 2012 och berätta om ambitionerna för 2013. Hur lever Vasakronan upp till sin vision om den goda staden med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas?

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet. För att nå vår vision om den goda staden med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas vill och måste vi bidra till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Tillsammans med våra medarbetare, hyresgäster och andra intressenter arbetar vi målmedvetet varje dag för att de städer vi verkar i ska vara goda samhällen ur ett långsiktigt perspektiv.

Vårt uppdrag från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastighetstillgångar. Samtidigt ska vår verksamhet bedrivas med hänsyn till både etik och miljö. Vårt hållbarhetsarbete är därför av strategisk betydelse för att nå avkastningsmålet.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete kan du se filmen med vår vd Fredrik Wirdenius nedan, läsa vår hållbarhetsredovisning En värd i balans eller kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell.